viltrubrikOBS! För tillfället är det mycket frågor om cesiumanalys av vildsvinskött

Vi har tidigare fått frågan om cesiumundersökning och hade då kontakt med SLU som gör dessa undersökningar. Du kan kontakta Mark och Miljö där vi har två kontaktpersoner

Claes Rosén 070-6712853 och Robert Weimer 018-671285

Trikiner
Information om trikiner
Läs mer

Trikinfynd i Sverige
Trikinfynd gjorda i Sverige från 2003
Läs mer

Salmonella och vildsvin
Information angående fynd av salmonella på vildsvin
Läs mer

Instruktion för trikinprovtagning

Om du ska sälja köttet eller bjuda någon utanför ditt hushåll måste du enligt lag göra trikintest. Förordningen (EG) Nr. 882/2004 ställer krav på ackreditering av de laboratorier som utför trikinanalys inom offentlig kontroll. Vidilab är ackrediterade enligt ISO 17025 och är kvalificerade att utföra dessa analyser på ett kvalitetssäkrat sätt.

Analysen utförs med den så kallade magnetomrörarmetoden vilken är den enda idag godkända metoden. Observera att den så kallade kompressionsmetoden inte längre är tillåten då den inte säkert upptäcker en ny trikinart som påvisats i Sverige.

För att analysresultatet ska vara tillförlitligt ska muskulatur från mellangärde eller framben analyseras och materialet ska vara färskt. Av säkerhetsskäl analyserar därför Vidilab dubbel mängd prov när vi får in trikinprov taget från andra delar till exempel tugg-/kindmuskel ELLER om provet varit djupfryst.

Alltså, skicka alltid in prov från mellangärdet eller framben och skicka alltid färskt prov. Från björn ska prov tas från mellangärde, tuggmuskel eller tunga. Det går bra att förvara prover i kylskåpstemperatur i 2-3 veckor. Trikinprov som innebär att vi på laboratoriet måste analysera dubbel mängd muskulatur av säkerhetsskäl kommer att debiteras dubbel kostnad. Allt för att du som kund ska få en så säker analys som möjligt.

Angående utbesvarning: Eftersom många lämnar sitt kött till rökning och rökeriet vill ha papper på att köttet är trikintestat svarar vi gärna ut via e-post i första hand. Om e-post är ett bra sätt för dig att få svar på, ange tydligt att du endast vill ha svar via e-post, inte via SMS.

Till dig som lämnar trikinprover till Vidilab

För att provet ska bli analyserat och utsvarat samma dag som du lämnar in det måste det lämnas till laboratoriet före kl 09.00. Då sätter vi igång dagens analysomgångar. Om provet kommer in efter 09.00 blir det analyserat och utbesvarat dagen efter. I undantagsfall om något enstaka prov inte får plats i dagens körning analyseras det dagen efter. OBS! Meddela när du lämnar provet om det är bråttom med svaret!

 

Alltid sekretess på dina provsvar!

Följesedlar

Här hittar du följesedel för trikinundersökning

Specialavtal för Jägareförbundets medlemmar: Se Jägareförbundets hemsida under Medlemsförmåner för info om priser, följesedel mm.

Pris för trikinanalys

Se prislistan för uppdaterade priser.

Klicka här för att komma till vår webshop där du kan handla förfrankerade trikinkuvert till förmånligt pris.