farrubrikDen viktigaste provtagningen är på tackor/getter efter lamning/killning och i anslutning till betessläpp. Lammen/killingarna kan sedan kontrolleras innan betesbyte eller avvänjning.

För att vi skall kunna ge ett bra och säkert svar gäller det att du tänker på  följande:

Provtagning
Rekommendationen är att man ska ta prov från minst sex djur vilka sedan poolas till två samlingsprover på laboratoriet. Vid färre djur än sex: Ta prov från alla djur, dessa poolas sedan till ett eller två samlingsprov på laboratoriet. OBS! Ett samlingsprov kan innehålla träck från max tre individer! Ta främst från de djur som uppvisar symtom (magerhet, blekhet, diarré, påse under hakan). Kom ihåg att alltid provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp i din besättning, använd då  kollamasken Får & Get x2. OBS! Blanda aldrig olika djurkategorier! Rekommendationen är att provta 10 % av respektive djurkategori, dock aldrig färre än sex djur per djurkategori.

Ta individuella prov, ca två matskedar träck (prov från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken) och lägg i separata plastpåsar. På labbet görs samlingsprover med träck från max tre individer i varje samlingsprov. I samlingsproven bedöms mängden ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. Om andra frågeställningar är aktuella, ange detta på raderna för meddelande till laboratoriet. T ex Fasciola (stora leverflundran), lungmask, Giardia eller kryptosporidier.

Lägg sedan alla påsar i en yttre plastpåse så inte läckage uppstår. Proven behöver inte individmärkas!. Om det av någon speciell anledning är viktigt att hålla isär olika grupper, märk varje påse med djurets ID-nummer. Tänk på att ta prov i god tid så att Du hinner få svaret innan Du t.ex. tänker flytta djuren till annat bete.

Ifyllande av följesedel
En rätt ifylld följesedel gör att vi kan behandla provet på ett effektivt sätt på  labbet. Använd följesedel för “Övriga djurslag” och ange tydligt vilket djurslag det är. Följesedel hittar du under Produkter och tjänster/Får och get/Följesedlar. Fyll i namn, adress och telefonnummer. För snabbare svar, fyll alltid i faxnummer och/eller e-postadress om det finns. I första hand svarar vi ut via e-post. Det är därför viktigt att du skriver e-postadressen TYDLIGT och att du kontrollerar din e-post kontinuerligt.

Ange om det finns symtom på parasitangrepp i besättningen. Om inga problem finns behöver proven inte individmärkas. Skriv i så fall RUTINKONTROLL på raderna för meddelande till laboratoriet. Uppge datum för senaste avmaskning av de provtagna djuren samt vilket preparat som använts.

Postande av prov
Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvertet samt förvara kallt fram till postning. OBS! EJ i frys!

Skicka provet måndag eller tisdag, adress finns på följesedeln. Prov kan skickas söndag om tömning av brevlådan sker samma dag.

Svar
Svar lämnas samma dag eller dagen efter det att provet kommit till laboratoriet beroende på vilka analyser som utförs. Om odling i undantagsfall behöver sättas tar det ytterligare 14 dagar att få svar på det. För rådgivning kan vår veterinär som är mycket kunnig på  får och fårparasiter kontaktas. För kontaktuppgifter, se vår hemsida under Veterinärkontakt.

Nedan finns en lathund som kan användas vid tolkning av provsvar, kom ihåg att det alltid ska vara en veterinär som ger rådgivning

Bunostomum = Hakmask

Capillaria = Hårmask

Chabertia/Oesophagostomum = Tjocktarmsmaskar

Cryptosporidium = Kryptosporidier

Cystocaulus = Mellanstor lungmask

Dicrocoelium dendriticum = Liten leverflundra

Dictyocaulus filaria = Stor lungmask

Eimeria spp = Koccidier

Fasciola hepatica = Stor leverflundra

Giardia = Tarmprotozoo

Haemonchus contortus = Stor magmask

Moniezia = Bandmask

Muellerius = Liten lungmask

Nematodirus battus = Tunnhalsad tarmmask

Nematodirus filicollis = Tunnhalsad tarmmask

Nematodirus spathiger = Tunnhalsad tarmmask

Paramphistomum = Våmflundra

Protostrongylus = Mellanstor lungmask

Strongyloides papillosus = Trådmask

Trichostrongylida = Rundmaskar i löpmage och tarm

Trichuris = Piskmask

Trichostrongylus axei = Liten mag/tarmmask