Föreläsningen ska vi kunna använda i marknadsföringssyfte.

Uppföljning ska ske för att se hur parasitbekämpningsarbetet ändrats.