Här är ett förslag på hur ett nytt program för parasitkontroll kan se ut. Det är omöjligt att ge generell rådgivning som gäller för alla hästar eftersom en rad faktorer som beteshistorik, hästens ålder, tidigare träckprovssvar mm, måste vägas in. Är du osäker, rådgör alltid med en veterinär som har kunskaper inom ämnesområdet.

Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos och därmed avgöra om hästen behöver avmaskas. Andra sätt är att mask hittas i träcken (dessa går att skicka in utan kostnad för artbestämning till Vidilab) eller att hästen uppvisar symptom.

Vuxna hästar bör inte avmaskas under vinterhalvåret. Unga hästar, det vill säga hästar under två år kan behöva avmaskas mot spolmask under vintern. Infektionen kan påvisas med hjälp av träckprov.

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst. En häst som mår dåligt där veterinären misstänker parasiter kan ha låga värden på provet eftersom en del maskar endast påverkar hästen i tidig utveckling där de ännu inte urskiljer ägg.

Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

Vuxna hästar

Våren – Provta alla hästar cirka två veckor före betessläpp. Avmaska vid behov*

Hösten – Provta vid intagning från sommarbete. Avmaska vid behov*

Föl mot spolmask

8-10 veckor ∼ 2 mån ±1 vecka – Avmaska med Axilur utan föregående provtagning.

16-18 veckor ∼ 4 mån ±1 vecka – Avmaska med Axilur utan föregående provtagning.

6 – 8 månader – Provta för blodmask och spolmask. Avmaska vid behov*

* Hästar med låga EPG-värden bör inte avmaskas, undantaget är om de är infekterade med stor blodmask eller bandmask. All avmaskning sker efter rådgivning av kunnig veterinär som förskriver avmaskningsmedlet.  Anmärkning: De hästar som ej avmaskades efter betet bör provtas och odlas avseende förekomst av stora blodmasken i februari-mars. För hästar som inte går på bete rekommenderas träckprovtagning i oktober-november samt på våren när björkarna börjar få ”musöron”. Undantag från ovanstående är nyinköpta/nyintagna hästar samt sjuka hästar. Rådgör alltid med kunnig veterinär.