Här är ett förslag på hur ett nytt program för parasitkontroll kan se ut. Det är omöjligt att ge generell rådgivning som gäller för alla hästar eftersom en rad faktorer som beteshistorik, hästens ålder, tidigare träckprovssvar mm, måste vägas in. Är du osäker, rådgör alltid med en veterinär som har kunskaper inom ämnesområdet.

Bland vuxna hästar är all avmaskning till för att begränsa blodmasksmitta under betessäsongen. För bekämpning av blodmaskar finns det idag endast två väl fungerande grupper avmaskningsmedel. Rekommendationen är att växla mellan dessa genom att använda en och samma grupp ett år i taget.

Vuxna hästar ska inte avmaskas under vinterhalvåret. Unga hästar, det vill säga hästar under två år kan behöva avmaskas mot spolmask under vintern. Infektionen kan påvisas med hjälp av träckprov.

Träckprover är i första hand för att övervaka friska hästar och hålla nere smittrycket ut på markerna. Om hästen behöver avmaskas eller inte beror inte enbart på EPG-talet utan måste läggas samman med hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar, tidigare provresultat och eventuellt andra faktorer.

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst. En häst som mår dåligt där veterinären misstänker parasiter kan ha låga värden på provet eftersom en del maskar endast påverkar hästen i tidig utveckling där de ännu inte urskiljer ägg.

Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos och därmed avgöra om hästen behöver avmaskas. Andra sätt är att mask hittas i träcken (dessa går att skicka in utan kostnad för arbetstämning till Vidilab) eller att hästen uppvisar symptom.

Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

Vuxna hästar

Våren – Provta alla hästar cirka två veckor före betessläpp. Avmaska vid behov*

Hösten – Provta vid intagning från sommarbete. Avmaska vid behov*

Föl mot spolmask

8-10 veckor ∼ 2 mån±1 vecka – Avmaska med Axilur utan föregående provtagning

16-18 veckor ∼ 4 mån±1 vecka – Avmaska med Axilur utan föregående provtagning

6 – 8 månader – Provta för blodmask och spolmask. Avmaska vid behov*

* Hästar med 0 EPG bör inte avmaskas. Övrig avmaskning sker efter rådgivning av kunnig veterinär. Anmärkning: Alla hästar ej avmaskade efter betet kollas i februari-mars enbart för eventuell förekomst av stora blodmasken. För hästar som inte går på bete gäller för våravmaskning maj och höstavmaskning september. Undantag från ovanstående är nyinköpta/nyintagna hästar samt sjuka hästar. Rådgör med kunnig veterinär.