Springmask

Springmask (Oxyuris equi) har ökat sedan vi minskat användningen av pyrantelpreparat (Banminth och Fyrantel). Makrocykliska laktoner (Ivomec mfl. samt Cydectin) dödar masken om den är tidigt i mag-tarmkanalen men då springmasken lever längst bak i tarmsystemet har medlet hunnit tappa sin verkan vilket gör att maskarna överlever. Själva masken är upp till 10 cm lång, vit och med tydligt avsmalnande ände, vanligast är att man ser 2-5 cm långa maskar och även i stor mängd i samma träckhög.

Diagnos ställs sällan via träckprov eftersom äggen vispas ut av honan och hamnar på utsidan av hästens analöppning och under svansen, därför görs istället ett tejpprov. Tyvärr är även tejpproven ofta negativa eftersom det relativt nyligen måste varit en maskhona där och lagt ägg för att äggen ska finnas kvar i området. Springmasken gör så att hästen kliar rumpan och äggen trillar då ner i bädden eller ner på marken och sedan äter hästen från de platserna och får i sig ny smitta. Från att hästen får i sig ett ägg tills att det finns en könsmogen mask tar det 3-4 månader. Vanligtvis ställs diagnosen genom att hästägaren ser masken som ligger utanpå träckbollarna eller den kletiga äggvätskan, eller genom sår som uppstår av klådan. Det är sällan själva svansen klias utan hästen lyfter bort svansen för att nå under den och såren uppstår oftast på bärbensknölarna. På hästar med tyngre svansar kan svansen vara det enda påverkade. En del hästar är extremt känsliga och kliar mycket, andra är helt obrydda och smittan kan därför finnas under lång tid utan att upptäckas.

Behandling mot springmask sker på flera områden samtidigt. Först när diagnosen ställts börjar man tvätta hästen i rumpan och under svansen med svag jodopaxlösning, detta dödar de ägg som finns där. Avmaskning sker med Axilur snarast samt efter 4 veckor. I samband med första avmaskningen saneras boxen, allt strö byts ut och väggar och inredning skrubbas noga. I lösdrift byts översta lagret och djupt längs kanterna ut samt både in- och utsida tvättas noga. Kom även ihåg eventuella foderhäckar i hagen. 3-4 månader efter första avmaskningen är det dags att börja hålla koll, minsta symtom så upprepas hela behandlingen. Vid återkommande smittomgångar kan det vara läge att behandla fler hästar som kan vara tysta smittbärare.

Provtagningsinstruktion för springmask

Springmaskprov görs med hjälp av genomskinlig tejp som ”duttas” där äggen kan finnas och sedan placeras tejpen på något rent och hårt som ett burklock i plast eller en bit av en plastficka. Springmaskundersökning kan väljas som tilläggsanalys och faktureras i efterhand.

Hittar du mask i träcket kan du alltid fota och skicka till oss, antingen via mail eller i meddelande på Facebook, kom ihåg att ha med något för storleksreferens. Spara gärna maskarna i en påse med bajs i om det är så att det är svårt att avgöra på bild, artbestämning görs kostnadsfritt.