Allmänna frågor

Här kan du läsa några av de vanligaste frågorna som kommer till oss på labbet. Hittar du inte vad du letar efter? Du kan alltid maila info@vidilab.se för att få råd.


Det mest effektiva och smidigaste är att använda någon av våra kollamasken-produkter som du hittar hos våra återförsäljare t ex på Apotek, Granngården eller i vår webshop kollamasken.nu.
Om ingen produkt passar, gå in på vår hemsida under Fakta och följesedlar för information och aktuella följesedlar.

Då det har tillkommit nya regler kring posthantering mellan Sverige och länder utanför EU, påverkar detta våra kunder från bl.a. Åland och Norge negativt.

Post som skickas från ett ICKE-EU-land till Sverige blir nämligen försenad under postgång p.g.a. tullhantering. Provet riskerar då att bli för gammalt innan det når fram till Vidilab. Vi får också betala tullavgifter på ca. 300SEK för varje prov/försändelse som vi behöver debitera kunden i slutändan.

Därför ser vi oss tyvärr tvungna att stoppa försäljning av kollamasken-produkter till kunder utanför EU. Om man har möjlighet att skicka material på egen hand och samtidig lämna det i en svensk postbox, så ska det inte påverka postgången och provet kommer förhoppningsvis fram till oss inom 1–3 arbetsdagar. Tänk då på att skicka ditt prov till oss i början på veckan, gärna måndag eller tisdag.

Instruktioner för hur du packar det prov du skickar in själv hittar du här.

Du är såklart välkommen at skicka in din förfrågan till oss via e-post till: order@vidilab.se eller ring oss på telefon: +46 171 441260 så hjälper vi dig så långt det går!


Har du köpt en kollamaskenprodukt har du allt material du behöver för att skicka ditt prov.

Har du ingen kollamaskenprodukt hittar du en fullständig instruktion med hur du packar ditt träckprov här.


Kompostering av träck (> 40 grader), dödar av hästens blodmask.Effektiv kompostering kan komma upp i 70 grader. Men komposten måste vändas annars kan man få en temperaturgradient där det finns zoner där parasiterna överlever. Gödsel kan användas som gödning om den är ordentligt komposterad!


Häst

Det optimala tillfället att ta träckprov på häst är på våren när det finns vuxna,  äggproducerande maskar i tarmen. Rent tidsmässigt så är det ett bra riktmärke att ta prov när björkarna börjar få blad, vilket i stora delar av landet blir i april/maj. Planera även så att ni hinner få provsvaren i  god tid innan planerat betessläpp.

Den stora blodmasken har en lång livscykel och det tar 5,5–7 månader för den att bli könsmogen och börja producera ägg. För att vi skall kunna hitta ägg i träcken måste det alltså finnas könsmogna maskar i hästens tarm. Tas provet tidigare än så finns det risk att vi får ett falskt negativt resultat. Dvs det kan finnas larver i hästen, men inga ägg i träcken.

I vårt ”standardprov” gör vi en äggräkning som visar hur mycket ägg som utsöndras av de vanligaste parasiterna, stora och lilla blodmasken (Strongylus/Cyathostominae) och spolmask (Parascaris spp.) den senare är främst ett problem hos yngre hästar. Koden för detta ”standardprov” är 501. Vi rekommenderar även att odling för att hitta stora blodmasken görs på våren, detta då det är hästens farligaste parasit som man inte vill ha vare sig hos hästen eller på markerna. Det är viktigt att hästen inte avmaskats med läkemedel som tar stor blodmask inom 7 månader innan provtagning. Även ägg från fölmask (Strongyloides westeri) och springmask (Oxyuris equi) kan påvisas i analysen. För säkrare diagnostik av springmask krävs oftast ett sk. tejpprov, eftersom maskhonan vispar ut äggen utanför hästens analöppning.

Ägg från bandmask (Anoplocephala perfoliata) kan, framför allt vid riklig förekomst, påvisas men för säkrare bandmaskdiagnostik krävs specialundersökning (kod 504).


Det är olika beroende på vilket avmaskningsmedel du använt. Efter avmaskning med pyrantel (Banminth eller Fyrantel) 4 veckor, ivermectin (IVOMEC, Noromectin, Bimectin, Eraquelle) 8 veckor och moxidectin (Cydectin) 12 veckor. Vänta gärna ytterligare några veckor innan du tar prov så att säkert hästen hunnit ta upp eventuell ny smitta.

Hästar kan smittas av både spolmask och springmask i boxen. Springmaskhonan “vispar ut” äggen genom ändtarmsöppningen där de blir liggande i håret/huden och kan ge upphov till klåda. När hästen kliar svansen mot boxväggar, stolpar mm faller äggen ner och hästen kan sedan få i sig de smittfarliga äggen via fodret. Hö och ensilage innehåller generellt inte parasiter. Försök har visat att även blodmaskens ägg, under vissa betingelser, kan utvecklas till infektiösa larver inomhus i halmbädd, men denna smittvägen får anses vara av mycket låg betydelse.

Det första svaret du fick visade att din häst hade 200 EPG (ägg per gram träck) från stora OCH/ELLER lilla blodmasken. Man kan inte skilja på äggen från stor respektive liten blodmask, de ser likadana ut och därför är man tvungen att odla fram larverna för att kunna artbestämma masken. När odlingen avlästes fanns det ingen förekomst av larver från stor blodmask. Därför blir odlingssvaret: Ingen förekomst av larver från stora blodmasken. Ring gärna vår veterinär om du vill ha mer rådgivning.

Du behöver inte avmaska mot styngfluga i November, det är numera förlegat. Styngflugan är inte hästens egen parasit utan en fluglarv. Dess ägg kan inte ses i träckprov utan dessa lägger flugan i hästens päls. I de fall styngflugan ger hästen obehag så är det under dess migration i munhålan och den fasen har redan passerat på hösten. Bästa sättet att minska smittan är att mekaniskt ta bort äggen från hästens hårrem med t ex en ryktsten.

Nej, fölmask (Strongyloides westerii) anses inte ställa till med några stora problem hos unga föl så den rådgivningen gäller inte längre. Den diarré som fölen ofta drabbas av vid ca 9 dagars ålder är mer troligt orsakad av hormoner stoet utsöndrar i samband med den första brunsten.

Smådjur


Passanter kallas andra djurs parasiter som går rakt igenom mag-tarmsystemet och kommer ut i avföringen utan att för den skull parasitera på djuret ifråga. Framförallt hundar som tillåts äta andra djurs spillning kan ha parasitägg som härstammar från andra djurslag och som inte är till problem för dem själva. T.ex. är häst och idisslares tunnskaliga ägg närapå identiska med hundens hakmaskägg. Det är därför viktigt att hunden inte tillåts äta avföring under 3 dygn innan provtagning.

Om ditt provsvar visar förekomst av så kallade passanter, erbjuder Vidilab ett kostnadsfritt omprov. Rasta hunden kopplad i 3 dygn innan provtagning. Använd en egen plastpåse som du försluter väl. Märk påsen med datum och ange även journalnummer vid insändandet av nytt prov. Skicka provet i ett vadderat kuvert till: Vidilab, Box 33, 745 21 ENKÖPING.


Ja, du kan använda den till nästan alla slags små sällskapsdjur t ex fåglar, reptiler, sköldpaddor mm. Du kan köpa kollamasken-smådjur bl a på Apoteket eller Granngården alternativt på kollamasken.nu i vår webshop.

Vissa hundar, framför allt Collie, Border collie, Bearded collie, Sheltie men även ett antal andra raser samt vissa blandraser är känsliga för den typ av ämne som finns i Equimax, Cydectin och Ivomec. När du avmaskar hästen kommer en del av ämnet ut med hästens avföring de första dygnen, men det giftiga ämnet bryts ner vid kontakt med dagsljus (UV-ljus). Se alltså till att hunden inte äter stora mängder hästavföring de närmsta dagarna efter att hästen avmaskats med nämnda preparat.

Giardia sp. och/eller lungmask kräver speciella analysmetoder och kan beställas som tilläggsanalyser till kollamasken smådjur. Analyserna faktureras i efterhand, för aktuella priser se vidilab.se/produkter och tjänster/prislista.  För provtagning av Giardia sp. och/eller lungmask skall träck samlas tre dagar i rad, på grund av ojämn utsöndring av cystor/larver.

Vilt


Gå in under Vilt och ladda ner en följesedel med instruktion alternativt gå in på kollamasken.nu och beställa kollamasken-trikin i vår webshop.

Lantbrukets djur


Ja, det bästa är att ta prov från 6 djur i varsin påse så gör vi två samlingsprov på labbet. Ange kod 205 för lungmaskundersökning och 202 om du även vill ha provet undersökt avseende mag/tarmnematoder och koccidier. För följesedel se ”Fakta och följesedlar/Lantbrukets djur”.

Det smidigaste för er är att använda kollamasken för får och get. Den finns att köpa i vår webshop kollamasken.nu och innehåller även instruktion om provtagningen.