Vi rekommenderar generellt sett inte samlingsprov avseende grundanalysen eftersom EPG-värdet kan skilja sig väldigt mycket mellan individer, även då de går i samma hage. Det är endast i undantagsfall det ger användbar information. För att undvika att våra kunden beställer och bekostar analyser som de inte har nytta av tillhandahåller vi endast denna analys efter konsultation.

Odling avseende förekomst av stor blodmask samt bandmaskanalys går bra att göra som samlingsanalys då det är en kvalitativ undersökning och bara ger ett finns/finns ej resultat. Samlingsanalyser har generellt lägre känslighet. Detta lämpar sig endast i grupper med hästar som stadigvarande delar samma hagar/betesmarker. Kontakta oss gärna innan du skickar in dina prover för att se om samlingsprov kan vara lämpligt i just din situation.

I ett samlingsprov för odling kan prov från maximalt fem individer ingå. För grundanalys kan max tre individer ingå. Svaret avslöjar inte om det är en, några eller alla hästarna som faktiskt bär på smittan. För att få ett svar för varje enskild häst krävs individuella analyser. Vid en samlingsanalys tas lika delar träck från de ingående individerna och blandas. Individuella prover ger alltid en högre känslighet jämfört med samlingsprov eftersom hela provmängden då kommer från samma häst och inte späds ut.

Ta 2-3 träckbollar från varje individ och förpacka i separata påsar. Detta för att labbet ska kunna ta ut samma mängd material från varje häst.

För priser, se prislistan, avdelning häst.