På laboratoriet får vi många frågor angående samlingsprover för EPG-räkning (grundanalysen). Vår erfarenhet är följande: Du får alltid bättre information genom att ta individuella träckprover från dina hästar. I ett samlingsprov kan prov från maximalt tre individer ingå, till skillnad från samlingsprover för odling och bandmask som kan tas från maximalt fem individer. Om en individ har mycket och de andra litet visar ju svaret bara ett medeltal av alla tre individerna.

I vissa fall (om du kontinuerligt tagit träckprover som visat på låg parasitbörda och om du vet att dina beten är rena) kan det dock vara lämpligt med samlingsprov. Viktigt att tänka på är att gruppera hästarna efter ålder och att högst tre individer får ingå i provet.

Ta 2-3 träckbollar från varje individ och förpacka i separata påsar. Detta för att labbet ska kunna ta ut samma mängd material från varje häst

Ett samlingsprov blir något dyrare än ett individuellt prov då det medför extra arbete på labbet.

För priser, se prislistan, avdelning häst.