Om Vidilab

Vidilab är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium inriktat på parasitologisk träckprovsdiagnostik.

Labbet bemannas året runt av ca 20 personer med olika utbildning. Under vissa perioder (april-juni och eventuellt sep-nov) behöver vi anställa extra personal för att klara av de provmängder som kommer med post från alla delar av landet. Arbetet går ut på att hantera de prover som kommer och att leverera snabba svar med hög noggrannhet och kvalitet till kunden.

Proverna ska märkas, registreras, prepareras, avläsas och utbesvaras. De olika momenten kräver olika kompetens och vissa moment klaras av med en kortare utbildning på laboratoriet. Viktiga egenskaper hos dig som ska jobba hos oss är kvalitetstänkande, noggrannhet, förmåga att arbeta i team samt stresstålighet då det framför allt under högsäsong kan bli hög arbetsbelastning.

Flexibilitet är också en fördel då arbetstider och arbetsbelastning kan variera och du måste kunna anpassa dig efter det. Det är också ett plus om du kan tänka dig att komma in med kort varsel.

Våra ledstjärnor och värdegrundsord är mycket viktiga för oss och du kommer få ta del av dom tidigt i processen. Det vi erbjuder är en arbetsplats med en mycket inkluderande och god stämning. Även om arbetet kanske inte är det mest glamorösa har vi väldigt roligt tillsammans.

Lediga tjänster

Spontanansökan

Är du intresserad av att arbeta på Vidilab så är du alltid välkommen att skicka in en ansökan även om vi inte har några lediga tjänster.
Maila då din intresseanmälan och ditt CV till personal@vidilab.se så kontaktar vi dig om det skulle vara intressant.

På Vidilab arbetar olika kategorier av personal och ibland behöver vi rekrytera lämpliga personer.

Fast personal, personer med minst tre års högskoleutbildning  

Hos oss jobbar bland annat biomedicinska analytiker (BMA), husdjursagronomer, en veterinär och en civilingenjör. Även andra högskoleutbildningar kan vara aktuella. Hos oss sker en anpassad upplärning under minst sex månader innan personen har fått kompetens på alla områden. Är du BMA (eller har liknande utbildning), maila gärna din intresseanmälan och ditt CV till personal@vidilab.se så kontaktar vi dig.

På FoU-avdelningen jobbar en civilingenjör och en forskningsassistent.

Fast personal, utbildade på företaget

Viss personal har fått sin utbildning internt genom att genomgå vissa program för att därefter få begränsad kompetens.

Tillfällig personal, upplärda på företaget

Under vår största högsäsong som infaller april-juni varje år då många djur provtas före betessäsongen anställer vi väldigt mycket personal.

September-oktober infaller en andra mindre högsäsong då djur provtas efter betessäsongen och då anställer vi också personal.

De flesta går på timmar och kan komplettera med andra aktiviteter och en del anställs under perioden. Då posten styr dagens verksamhet bestäms arbetstiden utefter provingången, vissa dagar mer, vissa mindre.

Vi behöver extrapersonal i två olika kategorier:

  1. Prepareringspersonal. Du utför enkla moment för att förbereda prover för avläsning. Kraven är noggrannhet, samarbetsförmåga och stresstålighet.
  2. Inregistreringspersonal. Du registrerar prover i vårt labbdatasystem. Kraven är stor datorvana, noggrannhet och stresstålighet.

* Vidilabs integritetspolicy