På Vidilab arbetar olika kategorier av personal och ibland behöver vi rekrytera lämpliga personer.

Fast personal, personer med minst tre års högskoleutbildning  

Hos oss jobbar bland annat biomedicinska analytiker (BMA), husdjursvetare, en biolog och en civilingenjör. Även andra högskoleutbildningar kan vara aktuella. Hos oss sker en anpassad upplärning under minst sex månader innan personen har fått kompetens på alla områden. Är du BMA (eller har liknande utbildning), maila gärna din intresseanmälan och ditt CV till bitte@vidilab.se så kontaktar vi dig.

På FoU-avdelningen jobbar en civilingenjör och en forskningsassistent.

Fast personal, utbildade på företaget

Viss personal har fått sin utbildning internt genom att genomgå vissa program för att därefter få begränsad kompetens.

Tillfällig personal, upplärda på företaget

Under vår högsäsong som infaller april-maj varje år då många djur provtas före betessäsongen anställer vi väldigt mycket personal. De flesta går på timmar och kan komplettera med andra aktiviteter och en del anställs under perioden.

Är du intresserad av att jobba hos oss denna period, maila din intresseanmälan och ditt CV till bitte@vidilab.se. Vi kontaktar dig och berättar mer om vad jobbet innebär.

 

Välkommen att skicka din intresseanmälan så hoppas vi att vi ses framöver!