lantbrukrubrik
Provtagningsinstruktioner

Träckprovtagning: Använd plastpåsar och ta 2-3 matskedar träck från varje djur (prov från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken).

TIPS! När träckprov ska tas från djur på bete är det enklast att långsamt närma sig djuren när de vilar. När de reser sig kommer många av dem att bajsa och prover går sedan att plocka från de djur man vill provta. Det är inte nödvändigt att veta vilka individer i en betesgrupp som är provtagna utan endast att proverna kommer från den djurkategori man är mest intresserad av att provta.

Ektoparasiter: Lägg materialet (hår, hudskrap eller biopsi) torrt i plaströr.

Trikiner: Se instruktion i Följesedel Trikinundersökning.

Här hittar du svar på frågor kring lantbrukets djur som ofta ställs av våra kunder (FAQ)

Skickar du in prov i egen försändelse?
Kuvertet ska märkas med texten “Undantaget veterinärmedicinskt prov”. Titta gärna här för ytterligare hjälp: https://www.vidilab.se/packa-ditt-prov-korrekt/

På kuvertet skriver du sedan avsändaradress samt adressen till Vidilab:
Vidilab AB
Box 33
74521 Enköping

Följesedlar

Ladda ner följesedel för övriga djurslag (PDF)

kollamasken

Det smidigaste sättet att kontrollera parasitstatus hos lantbrukets djur är att använda kollamasken. Våra kollamaskenprodukter för lantbrukets djur finns att köpa i vår webshop, bland annat kollamasken Nöt, klicka här för att komma till webshopen.

Rådgivningsorganisationer för nötkreatur

Här hittar du information om de rådgivningsorganisationer Vidilab har samarbete med. Här finns också kontaktuppgifter när du vill använda dig av deras rådgivning.

Gård & Djurhälsan nöt

Gård & Djurhälsan Nöt erbjuder expertkunskaper på kalvuppfödning och nötköttsproduktion i hela landet. Gård & Djurhälsans nöthälsoveterinärer svarar gärna på dina frågor om parasitbekämpning, betesplanering och avmaskning och erbjuder rådgivning och recept efter provsvar till sina kunder. Gård & Djurhälsan har ett mångårigt samarbete med Vidilab.  Vi erbjuder parasitdiagnostik med specifik remiss inklusive besättningsspecifik rådgivning som ingår i våra årstjänster. 

Remiss och info om träckprovstagning

Kontakt nöthälsoveterinär

Växa Sverige

Växa Sverige erbjuder parasitrådgivning för nötkreatur. Kunniga djurhälsoveterinärer tillsammans med erfarna produktionsrådgivare erbjuder helhetsrådgivning. Vi kan hjälpa till med råd kring provtagning, tolkning av provsvar samt råd på kort och lång sikt. Där ingår till exempel betesplanering. Växas kunder kan köpa kollamasken till ett förmånligt pris i Växshop.

Här kommer du till Växshop

Läs mer på Växas hemsida om Parasiter och bete

Här kan du kontakta djurhälsoveterinär

Här kan du kontakta produktionsrådgivare

Hushållningssällskapet

Vill du höja produktionen och lönsamheten i din djurproduktion – anlita en oberoende specialist!

Hushållningssällskapets rådgivare anpassar rådgivningen utifrån din gård och dina förutsättningar. Vi kan hjälpa dig med vad som behövs inför strategiska beslut eller det som rör analys av nuvarande produktion, tillväxt- och utfodringsplanering, omläggning till ekologisk produktion, vallfoder och betesplanering. Vi hjälper dig även att tolka dina analysresultat för att du ska få de bästa verktygen att lägga en bra grund i din foderplanering och växtodling. Vi jobbar med nöt, mjölk, lamm, gris samt häst – från produktion till marknad. 

Vi kan även hjälpa dig med ekonomi och företagsutveckling, växtodling, skog, miljö, byggnation, energi med mera.

Hos oss finner du allt under ett tak!

Läs mer om våra tjänster på: https://hushallningssallskapet.se/tjanster-produkter/