PageLines- swedaclogo.jpgVidilab – ett ackrediterat laboratorium

Vidilab är ett ackrediterat laboratorium vilket innebär att vårt kvalitetsarbete kontinuerligt bedöms av en yttre instans. Det är förstås en stor trygghet för dig som kund.

Samtliga analyser i våra produkter för kollamasken är ackrediterade, med undantag för kollamasken för smådjur. Eftersom det ännu saknas lämpliga jämförelsesystem kan den ännu inte bli ackrediterad. Naturligtvis håller vi samma höga kvalitet även här.

Vidilab är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

 Mer om ackreditering

Ackreditering är en omfattande kvalitetssäkring och innebär att kompetensprövning görs enligt europeiska och internationella standarder för att skapa säkerhet för liv, hälsa och miljö i vardagen. Swedac är kontrollinstans och de bevakar regelbundet att företag och organisationer är kompetent att utföra de uppgifter som de en gång ackrediterats för och att inga systemfel smyger sig in i verksamheten.

Det innebär bland annat att vi har:

– Spårbarhet för alla prover bakåt i tiden

– Godkända analysmetoder

– Löpande dokumentation av utfall

– Ringtester vilka innebär ytterligare analys av samma prov på annat laboratorium för jämförelse.

Läs mer om ackreditering på www.swedac.se

Dokument

Certifikat ringtest McMaster häst (PDF)

Certifikat ringtest McMaster får (PDF)

Resultat ringtest trikin (PDF)