Här hittar du information om de rådgivningsorganisationer Vidilab har samarbete med. Här finns också kontaktuppgifter när du vill använda dig av deras rådgivning.

Gård & Djurhälsan Nöt  

Gård & Djurhälsan Nöt erbjuder expertkunskaper på kalvuppfödning och nötköttsproduktion i hela landet. Gård & Djurhälsans nöthälsoveterinärer svarar gärna på dina frågor om parasitbekämpning, betesplanering och avmaskning och erbjuder rådgivning och recept efter provsvar till sina kunder. Gård & Djurhälsan har ett mångårigt samarbete med Vidilab.  Vi erbjuder parasitdiagnostik med specifik remiss inklusive besättningsspecifik rådgivning som ingår i våra årstjänster. 

Remiss och info om träckprovstagning

Kontakt nöthälsoveterinär

Växa Sverige

Växa Sverige erbjuder parasitrådgivning för nötkreatur. Kunniga djurhälsoveterinärer tillsammans med erfarna produktionsrådgivare erbjuder helhetsrådgivning. Vi kan hjälpa till med råd kring provtagning, tolkning av provsvar samt råd på kort och lång sikt. Där ingår till exempel betesplanering. Växas kunder kan köpa kollamasken till ett förmånligt pris i Växshop.

Här kommer du till Växshop

Läs mer på Växas hemsida om Parasiter och bete

Här kan du kontakta djurhälsoveterinär

Här kan du kontakta produktionsrådgivare

Hushållningssällskapet

Vill du höja produktionen och lönsamheten i din djurproduktion – anlita en oberoende specialist!

Hushållningssällskapets rådgivare anpassar rådgivningen utifrån din gård och dina förutsättningar. Vi kan hjälpa dig med vad som behövs inför strategiska beslut eller det som rör analys av nuvarande produktion, tillväxt- och utfodringsplanering, omläggning till ekologisk produktion, vallfoder och betesplanering. Vi hjälper dig även att tolka dina analysresultat för att du ska få de bästa verktygen att lägga en bra grund i din foderplanering och växtodling. Vi jobbar med nöt, mjölk, lamm, gris samt häst – från produktion till marknad. 

Vi kan även hjälpa dig med ekonomi och företagsutveckling, växtodling, skog, miljö, byggnation, energi med mera.

Hos oss finner du allt under ett tak!

Läs mer om våra tjänster på: https://hushallningssallskapet.se/tjanster-produkter/