Provtagningsinstruktioner för Alpacka och andra kameldjur

Den viktigaste provtagningen är på ston efter fölning och i anslutning till betessläpp. Fölen kan sedan kontrolleras innan betesbyte eller avvänjning.

För att vi skall kunna ge ett bra och säkert svar gäller det att du tänker på följande:

Provtagning

Rekommendationen är att man ska ta individprov då parasitbördan kan skilja mycket mellan olika individer. Om man tar samlingsprov kan svaret bli väldigt missvisande. Ta främst från de djur som uppvisar symtom (magerhet, blekhet, diarré, påse under hakan). OBS!  Blanda aldrig olika djurkategorier! Ta individuella prov, ca två matskedar träck (prov från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken) och lägg i separata plastpåsar. I proven bedöms mängden ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. Om andra frågeställningar är aktuella, ange detta på raderna för meddelande till laboratoriet. T ex Fasciola (stora leverflundran), lungmask, Giardia eller kryptosporidier.

Då alpacka är väldigt känsliga för Haemonchus (stora magmasken) rekommenderar vi att en odling beställs för att utesluta denna parasit även om provet innehåller 0 EPG. Detta för att ytterligare öka känsligheten i analysen och för att nya forskningsrön visat att även om svaret på räkningen säger “Parasiter ej påvisade” det vill säga 0-29 EPG KAN man hitta larver från stor magmask i odlingen. Detta beror på att vid en odling tar man mer material och fångar upp ALLA ägg i provet som sedan kläcker till larver.

Lägg sedan alla påsar i en yttre plastpåse så inte läckage uppstår. Tänk på att ta prov i god tid så att Du hinner få svaret innan Du t.ex. tänker flytta djuren till annat bete.

Ifyllande av följesedel

En rätt ifylld följesedel gör att vi kan behandla provet på ett effektivt sätt på  labbet. Använd följesedel för “Övriga djurslag” och ange tydligt vilket djurslag det är. Följesedel hittar du under Produkter och tjänster/Exotiska djur/Följesedlar. Fyll i namn, adress och telefonnummer. För snabbare svar, fyll alltid i korrekt e-postadress dit vi kan skicka svaret. I första hand svarar vi ut via e-post. Det är därför viktigt att du skriver e-postadressen TYDLIGT och att du kontrollerar din e-post kontinuerligt.

Ange om det finns symtom på parasitangrepp i besättningen. Uppge datum för senaste avmaskning av de provtagna djuren samt vilket preparat som använts.

Postande av prov

Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvertet samt förvara kallt fram till postning. OBS! EJ i frys!

Skicka provet måndag, tisdag eller onsdag, adress finns på följesedeln. Prov kan skickas söndag om tömning av brevlådan sker samma dag.

Svar

Svar lämnas samma dag eller dagen efter det att provet kommit till laboratoriet beroende på vilka analyser som utförs. Om odling behöver sättas tar det ytterligare 14 dagar att få svar på det. För rådgivning har vi samarbete med en av Sveriges kunnigaste veterinärer på kameldjur. För kontaktuppgifter, se vår hemsida under Veterinärkontakt.

Kom ihåg att du som är medlem i Svenska Alpackaföreningen eller Alpaca and Friends har medlemsrabatt hos Vidilab, OBS! ange detta tydligt på följesedeln!

Grundanalys modifierad för kameldjur (för att fånga upp eventuella Eimeria macusaniensis, den farligaste koccidien på kameldjur)

1 – 9 djur 255:- per djur

10 och fler djur vid samma analystillfälle 204:- per djur

Tillkommer faktureringsavgift (25:-) och moms

Eventuella tilläggsanalyser som Fasciola, lungmask eller Giardia 255:-/st, vid 10 analyser eller fler 204:-st

Odling för uteslutande av Haemonchus (stora magmasken) 204:-

Alla priser är exkl moms.