Provtagningsinstruktioner för Alpacka och andra kameldjur

Här hittar du svar på frågor kring alpacka och andra kameldjur som ofta ställs av våra kunder (FAQ)

Den viktigaste provtagningen är på ston efter fölning och i anslutning till betessläpp. Fölen kan sedan kontrolleras innan betesbyte eller avvänjning.

Nyheter, för dig som är medlem i Svenska Alpackaföreningen eller i Alpaca and Friends, från och med den 15 april 2022.

Nu erbjuder vi er medlemmar, produkten kollamasken kameldjur till rabatterat pris. Ni hittar den i vår webbshop här. (Klickbar länk)

För att få del av er förmånliga medlemsrabatt så behöver ni en rabattkod och denna får ni via kansliet i respektive förening.

Produkten kollamasken kameldjur, innehåller provmaterial, porto och en grundanalys, dvs kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor. Produkten ger en individuell analys modifierad för kameldjur.

Från och med september 2022 finns numera kollamasken kameldjur x 3. Med detta kitt kan du provta 3 djur vid ett och samma tillfälle då kittet är förbetald för 3 individuella grundanalyser!  Beställa via länken här: https://kollamasken.nu/butik/kollamasken-kameldjur-x3/

Dessa kollamasken-produkter är produkter utan eventuella tilläggsanalyser.  Eventuella tilläggsanalyser faktureras i efterhand enligt ordinarie prislista, läs mer här https://www.vidilab.se/fakta/prislista/

Bra att veta, det är inte något sista förbrukningsdatum på våra produkter, det går bra att spara dem och använda senare när behov uppstår.

Vi hoppas att denna förändring kommer att förenkla både för er och för oss, i och med att allt provtagningsmaterial, grundanalyskostnad samt porto är inkluderat i produkten. I webshop’en sker betalningar via KLARNA, kom ihåg att ange om du handlar i egenskap av privatperson eller företagare.

Hör gärna av er till oss på info@vidilab.se om ni har några funderingar.

För att vi skall kunna ge ett bra och säkert svar gäller det att du tänker på följande:

Provtagning

Rekommendationen är att ta individuella prover då parasitbördan kan skilja mycket mellan olika individer. Resultatet av ett samlingsprov blir ett genomsnitt av de ingående individernas äggutsöndring, vilket riskerar att maskera individer med en hög äggutskiljning om de provtagits tillsammans med individer med låg utsöndring. Det innebär att samlingsprover, på kameldjur, inte utgör en bra grund för att bedöma om behandling behövs eller om man skall våga avstå behandling.

Optimalt är att provta samtliga individer i besättningen. Alpackor är dåliga på att visa symptom vid infektioner med blodkonsumerande parasiter såsom Haemonchus (stora magmasken) och leverflundra. Detta innebär att vilket gör att djuren kan ha stora mängder parasiter utan att uppvisa symptom. Djur som uppvisar symptom såsom dåligt hull, bleka slemhinnor, diarré eller svullnad under hakan skall naturligtvis provtas.

I proven bedöms mängden ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. Om andra frågeställningar är aktuella, ange detta på raderna för meddelande till laboratoriet. T.ex. leverflundra, lungmask, Giardia eller kryptosporidier.

Haemoncus, stora magmasken, är alpackans mest sjukdomsframkallande parasit och Vidilab är världsunika eftersom diagnosticering av Haemonchus samt flera andra arter kan ske morfologiskt redan på äggnivå. Vidilab har vidareutvecklat diagnosticeringen och erbjuder PCR-analys för påvisande av DNA från Haemonchus.

Ta individuella prov, ca två matskedar träck (prov från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken) och lägg i separata plastpåsar.

Lägg sedan alla påsar i en yttre plastpåse så inte läckage uppstår. Tänk på att ta prov i god tid så att Du hinner få svaret innan Du t.ex. tänker flytta djuren till annat bete.

Ifyllande av följesedel

En rätt ifylld följesedel gör att vi kan behandla provet på ett effektivt sätt på labbet. Använd följesedel för “Övriga djurslag” och ange tydligt vilket djurslag det är. Fyll i namn, adress och telefonnummer. För snabbare svar, fyll alltid i korrekt e-postadress dit vi kan skicka svaret. I första hand svarar vi ut via e-post. Det är därför viktigt att du skriver e-postadressen TYDLIGT och att du kontrollerar din e-post kontinuerligt.

Ange om det finns symtom på parasitangrepp i besättningen. Uppge datum för senaste avmaskning av de provtagna djuren samt vilket preparat som använts.

Följesedel

Du hittar följesedlar för nedladdning och utskrift här.

Postande av prov

Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvertet samt förvara i kyl fram till postning. OBS! EJ i frys!

Kuvertet ska märkas med texten “Undantaget veterinärmedicinskt prov”. Titta gärna här för ytterligare hjälp: https://www.vidilab.se/packa-ditt-prov-korrekt/

På kuvertet skriver du sedan avsändaradress samt adressen till Vidilab:
Vidilab AB
Box 33
74521 Enköping

Skicka provet måndag eller tisdag, adress finns på följesedeln. Prov kan skickas söndag om tömning av brevlådan sker samma dag.

Provsvar

Provsvar lämnas samma dag som provet ankommit till laboratoriet. Undantag är de prov som behöver längre behandling innan de kan läsas av. Ex. lungmaskanalys (baermantratt) som behöver stå i minst 10 timmar och därför svaras ut dagen efter ankomst. Larvodling tar längre tid och där har vi en svarstid på 14 dagar.

Priser: Ordinarie priser hittar du här: https://www.vidilab.se/fakta/prislista/