Provtagningsinstruktioner för Alpacka och andra kameldjur

Den viktigaste provtagningen är på ston efter fölning och i anslutning till betessläpp. Fölen kan sedan kontrolleras innan betesbyte eller avvänjning.

För att vi skall kunna ge ett bra och säkert svar gäller det att du tänker på följande:

Provtagning

Rekommendationen är att ta individuella prover då parasitbördan kan skilja mycket mellan olika individer. Resultatet av ett samlingsprov blir ett genomsnitt av de ingående individernas äggutsöndring, vilket riskerar att maskera individer med en hög äggutskiljning om de provtagits tillsammans med individer med låg utsöndring. Det innebär att samlingsprover, på kameldjur, inte utgör en bra grund för att bedöma om behandling behövs eller om man skall våga avstå behandling.

Optimalt är att provta samtliga individer i besättningen. Alpackor är dåliga på att visa symptom vid infektioner med blodkonsumerande parasiter såsom Haemonchus (stora magmasken) och leverflundra. Detta innebär att vilket gör att djuren kan ha stora mängder parasiter utan att uppvisa symptom. Djur som uppvisar symptom såsom dåligt hull, bleka slemhinnor, diarré eller svullnad under hakan skall naturligtvis provtas.

I proven bedöms mängden ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier. Om andra frågeställningar är aktuella, ange detta på raderna för meddelande till laboratoriet. T.ex. leverflundra, lungmask, Giardia eller kryptosporidier.

Då alpacka är väldigt känsliga för Haemonchus (stora magmasken) rekommenderar vi att en odling beställs för att utesluta denna parasit även om grundanalysen visar “Parasiter ej påvisade”. Detta för att ytterligare öka känsligheten i analysen. Detta beror på att vid en odling tar man mer material och fångar upp ALLA ägg i provet som sedan kläcks till larver.

Ta individuella prov, ca två matskedar träck (prov från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken) och lägg i separata plastpåsar.

Lägg sedan alla påsar i en yttre plastpåse så inte läckage uppstår. Tänk på att ta prov i god tid så att Du hinner få svaret innan Du t.ex. tänker flytta djuren till annat bete.

Ifyllande av följesedel

En rätt ifylld följesedel gör att vi kan behandla provet på ett effektivt sätt på labbet. Använd följesedel för “Övriga djurslag” och ange tydligt vilket djurslag det är. Fyll i namn, adress och telefonnummer. För snabbare svar, fyll alltid i korrekt e-postadress dit vi kan skicka svaret. I första hand svarar vi ut via e-post. Det är därför viktigt att du skriver e-postadressen TYDLIGT och att du kontrollerar din e-post kontinuerligt.

Ange om det finns symtom på parasitangrepp i besättningen. Uppge datum för senaste avmaskning av de provtagna djuren samt vilket preparat som använts.

Följesedel

Ladda ner följesedel för övriga djurslag (PDF)

Postande av prov

Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvertet samt förvara i kyl fram till postning. OBS! EJ i frys!

Kuvertet ska märkas med texten “Undantaget veterinärmedicinskt prov”. Titta gärna här för ytterligare hjälp: https://www.vidilab.se/packa-ditt-prov-korrekt/

På kuvertet skriver du sedan avsändaradress samt adressen till Vidilab:
Vidilab AB
Box 33
74521 Enköping

Skicka provet måndag, tisdag eller onsdag, adress finns på följesedeln. Prov kan skickas söndag om tömning av brevlådan sker samma dag.

Svar

Svar lämnas samma dag eller dagen efter det att provet kommit till laboratoriet beroende på vilka analyser som utförs. Om odling behöver sättas tar det ytterligare 14 dagar att få svar på det.

Priser: Ordinarie priser hittar du här: https://www.vidilab.se/fakta/prislista/

Svenska Alpackaföreningen eller Alpaca and Friends: Kom ihåg att du som är medlem i Svenska Alpackaföreningen eller Alpaca and Friends har medlemsrabatt hos Vidilab, OBS! ange detta tydligt på följesedeln!

Följande medlemspriser gäller:

Grundanalys modifierad för kameldjur (för att fånga upp eventuella Eimeria macusaniensis, den farligaste koccidien på kameldjur)

1 – 9 djur 260:- per djur

10 och fler djur vid samma analystillfälle 208:- per djur

Tillkommer faktureringsavgift (30:-) och moms

Eventuella tilläggsanalyser som leverflundra, lungmask eller Giardia 260:-/st, vid 10 analyser eller fler 208:-st

Odling för uteslutande av Haemonchus (stora magmasken) 208:-

Alla priser är exkl. moms.