baggauktionProvtagningsinstruktioner

Träckprovtagning: Använd plastpåsar och ta 2-3 matskedar träck från varje djur.

Ektoparasiter: Lägg materialet (hår, hudskrap eller biopsi) torrt i plaströr.

Följesedlar

Ladda ner följesedel för övriga djurslag (PDF)

kollamasken

Det smidigaste sättet att kontrollera parasitstatus hos får och get är att använda kollamasken. kollamasken Får & Get kan enkelt handlas i vår webshop, klicka här för att komma till webshopen.

Kom ihåg att alltid provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp i din besättning, använd då 2 st kollamaskenlådor. OBS! Blanda inte olika ålderskategorier!

Gård och Djurhälsan Får

Om du har får kan du få väldigt stor hjälp av Gård & Djurhälsan. Hos Gård & Djurhälsan Får finns landets experter på fårsjukdomar och fårhälsovård och dom kan ge dig den bästa rådgivningen. Som kund hos Gård & Djurhälsan Får får du dessutom upp till 20 samlingsprover (prov från upp till tre djur)/ år subventionerade med 60% i  proverna analyseras av Vidilab. På överstigande prover samt tilläggsanalyser får du 10% rabatt på Vidilabs ordinarie priser.

NYHET 180101: ODLINGAR FÖR UTESLUTANDE AV STORA MAGMASKEN

Från och med 180101 kommer odling för uteslutande av Haemonchus (stora magmasken) räknas som en tilläggsanalys. Analysen kommer att kunna begäras på följesedeln för medlemmar i Gård och Djurhälsan Får liksom leverflundreundersökning, lungmaskundersökning och giardiaundersökning. Analyserna debiteras enligt Vidilabs ordinarie prislista med 10% rabatt för medlemmar i GoD.

Odling för uteslutande av Haemonchus rekommenderas i isolering/karantänssituationer då man inte hittar några ägg i provet för att därmed öka känsligheten i undersökningen.

När laboratoriet räknar ägg är lägsta detektionsgränsen 50 EPG (ägg per gram träck) medan man i en odling där mer material undersöks ibland kan fånga upp smitta även om djuren har färre parasitägg i träcken.

Detta kan vara aktuellt främst vid inköp, isolering eller import av djur för att undvika att köpa in smitta.

OBS! Finns det ägg i provet behöver ingen odling göras utom i yttersta undantagsfall när laboratoriet har svårt att bedöma äggen. Detta kan bero på att äggen till exempel har börjat utvecklas till larver. Laboratoriet bestämmer då att odling ska sättas, utan extra kostnad, och meddelar detta i svaret till kunden.

Läs mer om medlemskapets förmåner här.

Beställning av nytt provtagningsmaterial

Faktasidor

Instruktion för provtagning av får och get
Läs mer om vad som är viktigt att tänka på vid provtagning av får och getter

Vid inköp, isolering eller import vid eller misstanke om resistens

För kontroll av avmaskningseffekt vid inköp, isolering eller import, ange tydligt på följesedeln att det är en kontroll efter avmaskning samt avmaskningsdatum och vilket medel som använts. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts vid 0 EPG på alla behandlingskontroller.
Om du vill kontrollera effekten av utförd behandling köper du två kollamaskenpaket och använder enligt följande:
Prov 1: Tas i direkt anslutning till eventuell avmaskning.
Prov 2: Tas 7-10 dagar efter utförd behandling. Ange tydligt på följesedeln att det är kontroll efter avmaskning, samt avmaskningsdatum och preparat. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts vid 0 EPG på alla behandlingskontroller.

Unik kompetens på Vidilab
Läs mer om vad som gör Vidilab till ett unikt laboratorium när det kommer till bland annat diagnostik av fårets och getens parasiter