Provtagningsinstruktionerbaggauktion

Träckprovtagning: Plocka 2-3 matskedar träck från varje individ och packa individuellt i plastpåsar. Lägg inte flera individers träck i samma påse.
Skicka färsk träck måndag eller tisdag. För att ge ett tillförlitligt analyssvar så skall träcken vara max 3 dagar gammal vid analystillfället.

Rekommendationen är att provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp i din besättning.  Rådet är att inte analysera träck från djur i olika ålderskategorier i samma analys, pga. att de drabbas olika av olika parasiter.

Ektoparasiter: Lägg materialet (hår, hudskrap eller biopsi) torrt i plaströr.

Skickar du in prov i egen försändelse?
Kuvertet ska märkas med texten “Undantaget veterinärmedicinskt prov”. Titta gärna här för ytterligare hjälp: https://www.vidilab.se/packa-ditt-prov-korrekt/

På kuvertet skriver du sedan avsändaradress samt adressen till Vidilab:
Vidilab AB
Box 33
74521 Enköping

Här hittar du svar på frågor kring får & get som ofta ställs av våra kunder (FAQ)

Följesedlar

Ladda ner följesedel här. (Klickbar länk) Du väljer följesedel för “övriga djurslag”.

kollamasken

Det smidigaste sättet att kontrollera parasitstatus hos får och get är att använda kollamasken. kollamasken Får & Get kan enkelt handlas i vår webshop, klicka här för att komma till webshopen.

Kom ihåg att alltid provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp i din besättning, använd då kollamasken Får & Get x2. OBS! Blanda inte träck från djur i olika ålderskategorier i samma analys!

Gård och Djurhälsan Får

Om du har får kan du få väldigt stor hjälp av Gård & Djurhälsan. Hos Gård & Djurhälsan Får finns landets experter på fårsjukdomar och fårhälsovård och dom kan ge dig den bästa rådgivningen kring provtagning och provsvar. Medlemskap ger också rabatterade priser på provtagningen.

För mer information om medlemskapet kan du läsa hos Gård & Djurhälsan här (länk). På tilläggsanalyser får du 10% rabatt på Vidilabs ordinarie priser.

Beställning av nytt provtagningsmaterial för medlemmar i Gård & Djurhälsan

PCR FÖR PÅVISANDE AV STORA MAGMASKEN

Haemoncus, stora magmasken, är fårens mest sjukdomsframkallande parasit och Vidilab är världsunika eftersom diagnosticering av Haemonchus samt flera andra arter kan ske morfologiskt redan på äggnivå. Vidilab har vidareutvecklat diagnosticeringen och kan nu erbjuda PCR-analys för påvisande av DNA från Haemonchus.

Analysmetoden (PCR) är ett alternativ till odling för att påvisa förekomst av stora magmasken, om så önskas. Analysen utförs endast då ägg inte kunnat påvisats i grundanalysen. Vid odling kan ev ägg i träcken som inte påvisats i grundanalysen kläckas till larver, medan man vid PCR-analys kan detektera DNA från enstaka ägg. På så sätt kan man fånga upp smitta även om djuren har en så låggradig infektion att den inte detekteras i grundanalysen.

Genom att i stället för odling erbjuda PCR-teknik minskar svarstiden till 2-7 dagar.
Om du som kund önskar en PCR-analys istället för en odling så kan detta skrivas i fältet “meddelande till laboratoriet” och då ange Kod 121. Priset för PCR-analysen hittar du i vår prislista här. (Klickbar länk)

LARVODLING FÖR PÅVISANDE AV STORA MAGMASKEN

Odling för påvisande av Haemonchus (stora magmasken) är en en tilläggsanalys. Analysen kommer att kunna begäras på följesedeln för medlemmar i Gård och Djurhälsan Får liksom analys av leverflundra, lungmask samt giardia. Analyserna debiteras enligt Vidilabs ordinarie prislista med 10 % rabatt för medlemmar i GoD. Även övriga kunder kan begära tilläggsanalyser på följesedeln och dessa faktureras då i efterhand.

I grundanalysen räknas äggen vilket ger en bild av hur mycket parasiter djuret belastas med. Den lägsta detektionsgränsen är 50 EPG (ägg per gram träck). I en odling används en större mängd material (träck) vilket gör att en smitta kan fångas upp även hos de djur som har en låg äggutsöndring. Odling för påvisande av Haemonchus (stora magmasken) rekommenderas  vid uppföljande kontroller efter avmaskning samt vid livdjursköp. Odlingen är då ett sätt att öka känsligheten att hitta stora magmasken.

Svårbedömda ägg förekommer ibland i grundanalysen. Detta kan till exempel bero på att äggen har börjat utvecklas till larver. Laboratoriet kan då besluta att att odling ska sättas, på laboratoriets bekostnad, i dessa fall meddelat kunden i det preliminära analyssvaret. lar detta i svaret till kunden.

Faktasidor

Instruktion för provtagning av får och get
Läs mer om vad som är viktigt att tänka på vid provtagning av får och getter

Vid inköp, isolering eller import vid eller misstanke om resistens

För kontroll av avmaskningseffekt vid inköp, isolering eller import, ange tydligt på följesedeln att det är en kontroll efter avmaskning samt avmaskningsdatum och vilket medel som använts. För att öka känsligheten rekommenderas att odling sätts på alla behandlingskontroller när “parasiter ej påvisats” i grundanalysen.
Om du vill kontrollera effekten av utförd behandling köper du två kollamaskenpaket och använder enligt följande:
Prov 1: Tas i direkt anslutning till eventuell avmaskning.
Prov 2: Tas 7-14 dagar efter utförd behandling.

Ange tydligt på följesedeln att det är kontroll efter avmaskning, samt avmaskningsdatum och preparat.

Uppföljande prov för behandlingskontroll skall tas 7-14 dagar efter avmaskning; inte tidigare eftersom påvisade ägg då kan komma från maskar som ändå dött vid avmaskningstillfället, och inte senare eftersom äggen då kan härröra från maskar som plockats upp av fåret efter avmaskningen.

Unik kompetens på Vidilab
Läs mer om vad som gör Vidilab till ett unikt laboratorium när det kommer till bland annat diagnostik av fårets och getens parasiter.