Vidilab är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium  inriktat på parasitologisk träckprovsdiagnostik. Våra kvalitetssäkrade tester för alla djurslag bedöms alltid av kvalificerad personal. Finns behov förmedlar vi gärna råd och kontakt med någon av våra kompetenta veterinärer. Vidilab har sedan 2020 en egen veterinär placerad på labbet och som du når genom växeltelefonnumret och knappval.

Vidilab utför även grovfoderanalys på grönmassa, hö, hösilage och ensilage. Näringsanalys utförs på laboratoriet som är ackrediterat för detta. Mineraler utförs av underleverantör tills vidare.

Behandla aldrig i onödan!

Om misstanke finns om ett djur lider av mask eller parasiter ska det, precis som människor, aldrig behandlas utan att testa först. Djuret skonas från onödigt lidande samtidigt som vår miljö inte blir belastat av giftiga ämnen och resistensproblematiken bromsas.

Servicelaboratorium åt Gård och Djurhälsan.

Som servicelaboratorium åt Gård och Djurhälsan diagnosticerar Vidilab den största delen av landets parasitologiska prover från får, nöt och svin. 

Kvalificerad personal

På Vidilab arbetar 20 personer året om. Under högsäsong förstärks personalen och vi kan vara upp till 45 medarbetare. Samtliga tester analyseras alltid av kvalificerad personal.

Många forskningsprojekt och egen forskningsavdelning

Sedan 2017 har Vidilab en egen forskningsavdelning som håller sig uppdaterade inom forskningsområdet både nationellt och internationellt. Laboratoriet  ligger i framkant vad gäller olika tekniker inom parasitologi och deltar i många forskningsprojekt. Detta ger både stor kompetens, erfarenhet och stort kontaktnät både nationellt och internationellt vilket i sin tur gynnar kunderna då samarbete ofta krävs kring parasitproblem.

Läs mer om våra forskningsprojekt.

Ackrediterade och ISO-certifierade

Laboratoriet ackrediterades år 2007 och är godkänt enligt ISO 17025 (Läs mer under ackreditering)

Bitte Ljungström, grundare/parasitolog

Bitte Ljungström, utbildad biomedicinsk analytiker och startade Vidilab år 2002.

Bitte:

 • Har tidigare ansvarat för laboratoriet på Linköpings djursjukhus där också intresset för parasitologi väcktes.
 • Har tidigare varit ansvarig för laborationerna i parasitologi på veterinärutbildningen i Uppsala.
 • Har deltagit i några av de största forskningsprojekten som har genomförts, både nationellt och internationellt, bland annat på häst och får.
 • Har också deltagit i andra projekt, bland annat inom läkemedelsindustrin och för andra djurslag.
 • Deltar i flera forskningsprojekt framförallt kring resistensproblematiken.
 • Är författare och medförfattare till en stor mängd publikationer i ämnet parasitologi.
 • Ansvarade åren 1997–2002 som laboratorieingenjör för Svenska Djurhälsovårdens parasitologiska laboratorium i Uppsala.

Ta del av Bittes vetenskapliga produktion här

Laboratoriets och Vidilabs historia

 • År 1997 startar Svenska Djurhälsovården, SvDHV, ett parasitologiskt laboratorium på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala där Bitte blev ansvarig. Det skedde i samband med att SvDHV beviljades anslag till ett stort forskningsprojekt inom ekologisk fårproduktion. Professor Olle Nilsson som tidigare ansvarade för SvDHV:s parasitologiska verksamhet fungerade som mentor. Idag är han en av Vidilabs konsulter.
 • 2001 flyttar laboratoriet från SVA till Swedish Meats område i Uppsala. Där inreds ett laboratorium för främst parasitologisk träckprovsdiagnostik under ledning av nuvarande vd Bitte Ljungström.
 • 2002 startas Vidilab av Bitte Ljungström och hennes man Mikael.
 • 2002 flyttar laboratoriet till Enköping.
 • 2005 tar Vidilab fram produkten kollamasken.
 • 2006 flyttar laboratoriet till större lokaler i Stenvreten i Enköping.
 • 2008 startar Vidilab en smådjursklinik i angränsande lokaler tillsammans med Strömsholm Djursjukvård.
 • 2012 blir Vidilab ensam ägare till djurkliniken.
 • 2014 är Vidilab Nordenledande inom träckprovsdiagnostik på häst samt världsledande på träckprovsdiagnostik på får.
 • 2017 flyttar laboratoriet åter till större lokaler, även dessa i Stenvreten. Lokalerna anpassas efter den digitalisering och automatisering som är verksamhetens framtid. Företaget startar egen FoU och anställer en forskningsingenjör.
 • 2018 får Vidilabs FoU stöd från VINNOVA för att bedriva forskning om molekylära metoder. Laboratoriet startar även med analyser av grovfoder.
 • 2019 säljs Enköpings Djurklinik och Vidilab fortsätter ägna sig åt sin kärnverksamhet. 
 • 2020 anställer Vidilab egen veterinär.
 • 2021 anställer Vidilab en forskningschef med stor kunskap och ett stort nätverk inom parasitologi och parasitologiska metoder.
 • 2022 är foderverksamheten utvecklad med ICP-MS för mineralanalyser och ett breddat utbud för att även kunna ta emot foder som ska användas för mjölkkor.

Vidilabs styrelse

Från vänster: Ledamot Caroline Ingvarsson, Ordförande Mikael Ljungström och ledamot Sara Hägglund.

Ägarförhållanden

Vidilab ägs av Familjen Ljungström, generation 1 och 2.