OBS! Om du inte fått ditt preliminär- eller slutsvar inom fem dagar, tveka inte att kontakta laboratoriet på provsvar@vidilab.se och efterlys ditt svar!

Vidilab utför näringsanalyser och mineralanalyser på vallfoder (hö, hösilage, ensilage och grönmassa) som innehåller <50 % baljväxter (till exempel klöver och lucern).

Om du ändå väljer att skicka in ett foder vi inte är kalibrerade för skickas det vidare till underleverantör till självkostnadspris, vi tar då ut en provberedningsavgift hos oss på grund av att vi måste bereda provet innan det skickas till aktuellt laboratorium, se prislistan. Näringsparametrarna analyseras då med kemiska metoder och svarstiden är normalt 2-4 veckor.

Svarstiden för näringsanalys är 3-5 arbetsdagar. Mineralanalys tar normalt 6 arbetsdagar från preliminärsvar. OBS! Ej klippt prov debiteras extra provberedningsavgift.

Nu kan du beställa foderanalys i vår webbshop, du hittar den här. Annars kan du välja ett av två alternativ nedan om du vill skicka foderprover till oss.

Exempel på priser exkl moms och exp avg, se även prislistan under “Produkter och tjänster”

Analys Pris exkl moms
Näringsanalys: Energi, protein, NDF (inklusive torrsubstans)* 520,00
Mineral Bas: Ca, P, Mg, K, S, Na 416,00
Mineral Extra: Ca, P, Mg, K,  Na, S, Cu, Zn, Fe, Mn, Se, Mo, Co 520,00
Socker inklusive uppdelade sockerarter.
Fri glukos, Fri fruktos, Fruktaner, Total WSC
300.00
Provberedning 100.00

*Ackrediterad analys.

OBS! Mineralpaketen kan endast beställas tillsammans med näringsanalys.

Vid frågor, maila till: foder@vidilab.se

Så här beställer du provtagningsmaterial

OBS! Som lamm- eller fårproducent och om du är kund eller har för avsikt att bli kund hos Gård och Djurhälsan ska du beställa provtagningmaterial här för att få del av deras rabatter och rådgivning:

Beställning material foderanalys GoD

För dig som INTE är kund hos Gård och Djurhälsan beställer du här:

Alternativ 1:

Skriv ut följesedel och instruktion för grovfoderanalys.

Ladda ner följesedel

Använd eget material (plastpåse och vadderat kuvert) och FÖLJ INSTRUKTIONEN MYCKET NOGGRANT!

Skicka till:

Vidilab AB
Box 33
745 21 ENKÖPING

Alternativ 2:

Beställ kollafodret i vår webbshop här (Länk).