Vidilab utför näringsanalyser och mineralanalyser på grovfoder (hö, hösilage, ensilage och grönmassa).

På sikt kommer du kunna beställa våra produkter i vår webshop men tills vidare kan du välja ett av två alternativ nedan om du vill skicka foderprover till oss.

Priser exkl moms och exp avg

Analys Pris
Energi, protein, NDF (inklusive torrsubstans)* 450,00
Mineral Bas: Ca, P, Mg, K** 400,00
Mineral Extra: Mineral bas + Na, S, Cu, Co, Zn, Se** 500,00

*Ackrediterad analys.

**Ackrediterad analys som utförs av underleverantör.

Alternativ 1:

Skriv ut följesedel och instruktion för grovfoderanalys

Ladda ner följesedel

Ladda ner instruktion

Använd eget material (plastpåse och vadderat kuvert) och FÖLJ INSTRUKTIONEN MYCKET NOGGRANT!

Skicka till:

Vidilab AB
Box 33
745 21 ENKÖPING

Alternativ 2:

Beställ material här så skickar vi ut det du behöver kostnadsfritt:

Ditt namn (obligatorisk)

Jag önskar material till detta antal foderprover (obligatorisk)

Epost

Mobilnummer

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Jag vill ha Vidilabs nyhetsbrev
JaNej