OBS! Om du inte fått ditt preliminär- eller slutsvar inom fem dagar, tveka inte att kontakta laboratoriet på provsvar@vidilab.se och efterlys ditt svar!

Vidilab utför näringsanalyser och mineralanalyser på vallfoder (hö, hösilage, ensilage och grönmassa) som innehåller <50 % baljväxter (till exempel klöver och lucern).

Om du ändå väljer att skicka in ett foder vi inte är kalibrerade för skickas det vidare till underleverantör till självkostnadspris, vi tar då ut en provberedningsavgift hos oss på grund av att vi måste bereda provet innan det skickas till aktuellt laboratorium, se prislistan. Näringsparametrarna analyseras då med kemiska metoder och svarstiden är normalt 2-4 veckor.

Svarstiden för näringsanalys är 3-5 arbetsdagar. Mineralanalys skickas till annat laboratorium och svarstiden är normalt max 6 arbetsdagar. OBS! Ej klippt prov debiteras extra provberedningsavgift.

På sikt kommer du kunna beställa våra produkter i vår webshop men tills vidare kan du välja ett av två alternativ nedan om du vill skicka foderprover till oss.

OBS! Vi är nu färdiga med vår kalibrering av socker på vårt NIR-instrument och kan erbjuda sockeranalys uppdelat i sockerarter för 300 kr + moms. Går endast att kombinera med minst grundanalys.

Exempel på priser exkl moms och exp avg, se även prislistan under “Produkter och tjänster”

Analys Pris exkl moms
Näringsanalys: Energi, protein, NDF (inklusive torrsubstans)* 468,00
Mineral Bas: Ca, P, Mg, K, S, Na** 416,00
Mineral Extra: Ca, P, Mg, K,  Na, S, Cu, Zn, Fe, Mn** 520,00
Socker inklusive uppdelade sockerarter.
Fri glukos, Fri fruktos, Sukros, Fruktaner,    Total WSC
300.00
Provberedning 100.00

*Ackrediterad analys.

**Analys som utförs av underleverantör.

OBS! Mineralpaketen kan endast beställas tillsammans med näringsanalys.

Så här beställer du provtagningsmaterial

OBS! Som lamm- eller fårproducent och om du är kund eller har för avsikt att bli kund hos Gård och Djurhälsan ska du beställa provtagningmaterial här för att få del av deras rabatter och rådgivning:

Beställning material foderanalys GoD

För dig som INTE är kund hos Gård och Djurhälsan beställer du här:

Alternativ 1:

Skriv ut följesedel och instruktion för grovfoderanalys.

Ladda ner följesedel

Använd eget material (plastpåse och vadderat kuvert) och FÖLJ INSTRUKTIONEN MYCKET NOGGRANT!

Skicka till:

Vidilab AB
Box 33
745 21 ENKÖPING

Alternativ 2:

Beställ material här så skickar vi ut det du behöver kostnadsfritt:

Ditt namn (obligatorisk)

Jag önskar material till detta antal foderprover (obligatorisk)

Epost

Mobilnummer

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Jag vill ha Vidilabs nyhetsbrev
JaNej