kollafodret Häst: 

I kollafodret Häst ingår följande 
Näringsanalys:  

 • Torrsubstans 
 • Aska 
 • Omsättbar Energi, Häst 
 • Råprotein 
 • Kvot råprotein/Omsättbar energi, Häst 
 • NDF (neutral detergent fiber) 
 • WSC (totalt socker) 

Tilläggsanalyser som kan väljas till (medför extra kostnad): 

 • Mineral bas (Ca, P, Mg, K, Na, S, Fe, Cu, Zn, Mn) + kvot Ca/P 
 • Mineral extra (mineral bas + Se, Mo, Co) 
 • Sockerarter (glukos, sukros, fruktos och fruktaner) 

kollafodret Får/Get: 

I kollafodret Får/Get ingår följande 

Näringsanalys:  

 • Torrsubstans 
 • Aska 
 • Omsättbar Energi, Idisslare 
 • Råprotein (beräkning av AAT/PBV) 
 • NDF (neutral detergent fiber) 
 • WSC (totalt socker) 

Tilläggsanalyser som kan väljas till (medför extra kostnad): 

 • Mineral bas (Ca, P, Mg, K, Na, S, Fe, Cu, Zn, Mn) 
 • Mineral extra (mineral bas + Se, Mo, Co) 
 • Nitrat 

Paketet är även lämplig för analys av foder till kameldjur.  

kollafodret Nöt – grönmassa/hösilage/hö: 

I kollafodret Nöt – grönmassa/hösilage/hö ingår följande 

Näringsanalys:  

 • Torrsubstans 
 • Aska 
 • Omsättbar Energi, Idisslare 
 • OMD: Smältbar organisk substans i % 
 • Råprotein (beräkning av AAT/PBV) 
 • NDF (neutral detergent fiber) 
 • WSC (totalt socker) 
 • Klorid 

Tilläggsanalyser som kan väljas till (medför extra kostnad): 

 • Mineral bas (a, P, Mg, K, Na, S, Fe, Cu, Zn, Mn) + CAB 
 • Mineral extra (mineral bas + Se, Mo, Co) 
 • Nitrat 

kollafodret Nöt – ensilage: 

I kollafodret Nöt – ensilage ingår följande 

Näringsanalys:  

 • Torrsubstans 
 • Aska 
 • Omsättbar Energi, Idisslare 
 • OMD: Smältbar organisk substans i % 
 • Råprotein 
 • NDF (neutral detergent fiber) 
 • WSC (totalt socker) 
 • Klorid 
 • PH 
 • Beräknad mjölksyra och ättiksyra 

Tilläggsanalyser som kan väljas till (medför extra kostnad): 

 • Mineral bas (a, P, Mg, K, Na, S, Fe, Cu, Zn, Mn) + CAB 
 • Mineral extra (mineral bas + Se, Mo, Co) 
 • Nitrat 
 • Norfor (lösligt råprotein, NH4-N och inrapportering till Norfor) 

kollafodret – Spannmål 

I kollafodret- Spannmål ingår följande 

Näringsanalys: 

 • Vattenhalt 
 • Aska 
 • Stärkelse 
 • Råprotein 
 • Råfett 
 • Växttråd 

Spannmål som analyseras hos oss är helkärnor av vete, korn, råg, rågvete, havre samt vetekross. Analysen omfattar även helkärnor av majs. Prover över 18% vattenhalt medför en extra kostnad på 100: – ex moms.