ackrediteringsmarkweb

Senast uppdaterad: 180101

* Ackrediterad metod
** Ackrediterad metod utförd av underleverantör

Vidilabs prislista 2018 (PDF för utskrift)

Häst

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
500* Ägg av mag-tarmparasiter, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG) Träckprov, samlingsprov från upp till tre individer 345.00 431.00
501* Ägg av mag-tarmparasiter, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG) Träckprov, individuella prover 262.00 329.00
501* Från och med prov nr. 10, pris per styck 220.00 275.00
501* Från och med prov nr. 25, pris per styck 209.00 262.00
502 Odling får påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgaris) 176.00 219.00
503 Bandmaskdiagnostik, kvalitativ samlingsprov från upp till 5 individer 226.00 283.00
504 Bandmaskdiagnostik, kvalitativ individuella prover 205.00 257.00
505 Lungmaskundersökning
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
295.00 369.00
506 Springmaskundersökning
Tejpprov, för instruktion se maskfakta
210.00 263.00

Förklaringar till koder

500: Samlingsprov från två till tre hästar. Talar om hur många ägg per gram träck (EPG) hästen har från olika maskar, till exempel små/stora blodmaskar, spolmask och fölmask.

501: Se kod 500. Individprover i stället för samlingsprov. Vidilab rekommenderar individuell provtagning.

502: Odling får påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgarisLäs mer…

503: Specifik bandmaskundersökning (endast förekomst) samlingsprov från upp till 5 individer.

504: Specifik bandmaskundersökning (endast förekomst) individprov.

Alla djurslag

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
902 Mag-tarmparasiter och koccidier – Flotationsteknik 295.00 369.00
903 Mag-tarmparasiter och protozoer – Sedimentationsteknik (inkl Giardia) <Som tilläggsanalys till kollamasken ges 20% rabatt> 295.00 369.00
904 Postmortal parasitologisk undersökning, mage- tarm Enl ök. Enl ök.
905 Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov/Biopsi 283.00 354.00
906 Lungmaskundersökning <Som tilläggsanalys till kollamasken ges 20% rabatt> 295.00 369.00
907 Kryptosporidieundersökning, färgning enligt Ziehl-Neelsen 322.00 402.00
911 Trikinundersökning 1-4 prover, pris per styck* 134.00 167.00
912 Trikinundersökning 5-10 prover i samma försändelse, pris per styck* 95.00 120.00
920 Typning av parasit 0.00 0.00

*  Dubbel avgift vid felaktigt material, läs mer här

För enklare trikinprovtagning – använd kollamasken trikin. Handla direkt i vår webshop idag!

Får och andra små idisslare

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
102* Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
348.00 435.00
103 Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer, modifierad för små idisslare inklusive kameldjur.
Rabatter för medlemmar i Svenska Alpackaföreningen och Alpacka and Friends, se vidilab.se under alpacka och andra kameldjur
360.00 451.00
105 Odling (artbestämning av larver) Kompletterande undersökning till 102, flera prover poolas 217.00 272.00
106 Lungmaskundersökning Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 310.00 387.00
107 Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer, kvalitativ (sedimentationsteknik).
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
310.00 387.00
109 Leverflundreundersökning Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 310.00 387.00
110 Koccidiediagnostik (snabbdiagnostik, McMaster*, Giardiaundersökning, Kryptosporidieundersökning, sporulering) 1167.00 1460.00
111 Silning löpmage-tunntarm, skattning och differentiering av parasiter Enl ök. Enl ök.
114 Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov/Biopsi 283.00 354.00

Nöt och andra stora idisslare

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
202* Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
348.00 435.00
203 Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer, modifierad för vilda idisslare
360.00 451.00
205 Odling (artbestämning av larver)
Kompletterande undersökning till 202, flera prover poolas
217.00 272.00
206 Lungmaskundersökning – Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 310.00 387.00
207 Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer, kvalitativ (sedimentationsteknik).
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
310.00 387.00
209 Leverflundreundersökning
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
310.00 387.00
211 Silning löpmage-tunntarm, skattning och differentiering av parasiter Enl ök. Enl ök.
214 Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov/Biopsi 283.00 354.00
210 Koccidiediagnostik (snabbdiagnostik, McMaster*, Giardiaundersökning, Kryptosporidieundersökning, sporulering) 1167.00 1460.00

Svin

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
302* Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG) Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 348.00 435.00
305 Odling (artbestämning av larver)
Kompletterande undersökning till 301, flera prover poolas
217.00 272.00
314 Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov/Biopsi 283.00 354.00
316 Isosporaundersökning, koccidieoocystor, kvalitativ (sedimentationsteknik)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
268.00 335.00

Foderanalyser

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
 6001* Energi, protein, NDF (inklusive torrsubstans) 450.00 563.00
 6002 Provberedning 400.00 500.00
 6021** Mineral Bas: Ca, P, Mg, K** 400.00 500.00
 6022** Mineral Extra: Ca, P, Mg, K, Na, S, Cu, Co, Zn, Se, Fe, Mn** 500.00 625.00

Allmänna villkor

Priserna gäller från och med 1 januari 2018 och tills vidare

Ackreditering
Vidilab är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005, den europeiska kvalitetsstandarden för analyslaboratorier. Detta gör att du kan lita på att Vidilabs provsvar är kvalitetssäkrade och att de håller en hög kvalitet.

I vår prislista är ackrediterade analyser märkta med *.
Analyser märkta med ** är ackrediterad analys som utförs av underleverantör.

GDPR

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Vidilab följer GDPR:s direktiv. 
Behandling av personuppgifter hos Vidilab avser bland annat administration och fullgörelse av ingångna avtal. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Vidilab kan du skriftligen begära det från Vidilabs Dataskyddsansvarig. Läs mer om vår integritetspolicy här där även kontaktuppgifter finns.  Vidilabs integritetspolicy

Användning och lagring av provresultat

Vidilab lagrar provresultaten i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning (inklusive jordbruksverkets föreskrifter). Vidilab förbehåller sig även rätten att använda provresultaten i forskningssammanhang,  bl a i syfte att förbättra Vidilabs produkter och tjänster. I samband med sådan forskning och produktutveckling kan provresultaten delas med andra aktörer, t ex externa forskningsbolag och akademiska institutioner. Vidilab kommer i sådana situationer säkerställa att den externa parten iakttar sekretess.

Generellt om analyssvar/svarstider
Vår målsättning är att lämna ett provsvar samma dag provet kommit till labbet. Vissa tilläggsanalyser tar mer än en dag att utföra och svaras då ut när analysen är klar. I de flesta fall får du ett preliminärsvar samma dag provet kommit till labbet.

Försäljningsvillkor

Priserna gäller från och med 1 januari 2018 och tills vidare. Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Vidilab reserverar sig för felskrivningar och rätten att justera prislistan vid behov.

Faktureringsvillkor: 18 års åldersgräns eller målsmans namn och personnummer.

Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. En påminnelseavgift på 45 SEK tillkommer vid för sen betalning.

Expeditionsavgift: 20 SEK på kostnader under 1000 SEK.

Rabatter/avtal: Vid större provmängder, kontakta laboratoriet för överenskommelse om pris.