ackrediteringsmarkweb

Senast uppdaterad: 210107

Från och med 210101 är priserna höjda i vår webshop, se kollamasken.nu

* Ackrediterad metod
** Ackrediterad metod utförd av underleverantör

Vidilabs prislista 2021 (PDF för utskrift)

Häst

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
501* Ägg av mag-tarmparasiter, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG) Träckprov, individuella prover 277.00 346.00
501* Från och med prov nr. 10, pris per styck 203.00 254.00
502 Odling för påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgaris) 188.00 235.00
503 Bandmaskdiagnostik, kvalitativ samlingsprov från upp till 5 individer 241.00 301.00
504 Bandmaskdiagnostik, kvalitativ individuella prover 217.00 271.00
505 Lungmaskundersökning
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
313.00 391.00
506 Springmaskundersökning
Tejpprov, för instruktion se maskfakta
222.00 278.00

Förklaringar till koder

501: Talar om hur många ägg per gram träck (EPG) hästen har från olika maskar, till exempel små/stora blodmaskar, spolmask och fölmask.

502: Odling får påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgarisLäs mer…

503: Specifik bandmaskundersökning (endast förekomst) samlingsprov från upp till 5 individer.

504: Specifik bandmaskundersökning (endast förekomst) individprov.

Alla djurslag

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
902 Mag-tarmparasiter och koccidier – Flotationsteknik 313.00 391.00
903 Mag-tarmparasiter och protozoer – Sedimentationsteknik (inkl Giardia)  313.00 391.00
904 Postmortal parasitologisk undersökning, mage- tarm Enl ök. Enl ök.
905 Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov/Biopsi 301.00 376.00
906 Lungmaskundersökning   313.00 391.00
907 Kryptosporidieundersökning, färgning enligt Ziehl-Neelsen 342.00 428.00
911* Trikinundersökning 1-4 prover, pris per styck*** 143.00 179.00
912* Trikinundersökning 5-10 prover i samma försändelse, pris per styck*** 101.00 126.00
920 Typning av parasit 0.00 0.00

***  Dubbel avgift vid felaktigt material, läs mer här

För enklare trikinprovtagning – använd kollamasken trikin. Handla direkt i vår webshop idag!

Får och andra små idisslare

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
102* Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
369.00 461.00
103 Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer, modifierad för små idisslare inklusive kameldjur.
Rabatter för medlemmar i Svenska Alpackaföreningen och Alpacka and Friends, se vidilab.se under alpacka och andra kameldjur
381.00 476.00
105 Odling (artbestämning av larver) Kompletterande undersökning till 102, flera prover poolas 230.00 288.00
106 Lungmaskundersökning Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 328.00 410.00
107 Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer, kvalitativ (sedimentationsteknik).
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
328.00 410.00
109 Leverflundreundersökning Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 328.00 410.00
110 Koccidiediagnostik (snabbdiagnostik, McMaster*, Giardiaundersökning, Kryptosporidieundersökning, sporulering) 1238.00 1548.00
111 Silning löpmage-tunntarm, skattning och differentiering av parasiter Enl ök. Enl ök.
114 Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov/Biopsi 301.00 376.00

Nöt och andra stora idisslare

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
202* Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
369.00 461.00
203 Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer, modifierad för vilda idisslare
381.00 476.00
205 Odling (artbestämning av larver)
Kompletterande undersökning till 202, flera prover poolas
230.00 288.00
206 Lungmaskundersökning – Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 328.00 410.00
207 Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer, kvalitativ (sedimentationsteknik).
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
328.00 410.00
209 Leverflundreundersökning
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
328.00 410.00
211 Silning löpmage-tunntarm, skattning och differentiering av parasiter Enl ök. Enl ök.
214 Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov/Biopsi 301.00 376.00
210 Koccidiediagnostik (snabbdiagnostik, McMaster*, Giardiaundersökning, Kryptosporidieundersökning, sporulering) 1238.00 1548.00

Svin

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
302* Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG) Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 369.00 461.00
305 Odling (artbestämning av larver)
Kompletterande undersökning till 301, flera prover poolas
230.00 288.00
314 Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov/Biopsi 301.00 376.00
316 Isosporaundersökning, koccidieoocystor, kvalitativ (sedimentationsteknik)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
284.00 355.00

Foderanalyser

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
 6001* Energi, protein, NDF (inklusive torrsubstans) 477.00 596.00
 6002 Provberedning vid främmande innehåll eller oklippt mtrl 530.00 663.00
 6003 Provberedning vid prov till annat laboratorium 208.00 260.00
 6021** Mineral Bas: Ca, P, Mg, K, S, Na** 424.00 530.00
 6022** Mineral Extra: Ca, P, Mg, K, S, Na, Cu, Zn, Fe, Mn** 530.00 663.00
6020 Socker inklusive uppdelade sockerarter.
Fri glukos, Fri fruktos, Fruktaner,    Total WSC
306.00 383.00

Allmänna villkor

Priserna gäller från och med 1 januari 2021 och tills vidare

Ackreditering
Vidilab är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005, den europeiska kvalitetsstandarden för analyslaboratorier. Detta gör att du kan lita på att Vidilabs provsvar är kvalitetssäkrade och att de håller en hög kvalitet.

I vår prislista är ackrediterade analyser märkta med *.

Analyser som utförs av underleverantör är märkta med **.

GDPR

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Vidilab följer GDPR:s direktiv. 
Behandling av personuppgifter hos Vidilab avser bland annat administration och fullgörelse av ingångna avtal. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Vidilab kan du skriftligen begära det från Vidilabs Dataskyddsansvarig. Läs mer om vår integritetspolicy här där även kontaktuppgifter finns.  Vidilabs integritetspolicy

Användning, sekretess och lagring av provresultat

Vidilab lagrar provresultaten i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning (inklusive jordbruksverkets föreskrifter). Vidilab förbehåller sig även rätten att använda avkodade provresultat i forskningssammanhang,  bl a i syfte att förbättra Vidilabs produkter och tjänster. I samband med sådan forskning och produktutveckling kan provresultaten delas med andra aktörer, t ex externa forskningsbolag och akademiska institutioner.

Provresultaten tillhör uppdragsgivaren. Analysrapport med kunduppgifter lämnas endast ut till uppdragsgivaren och till dem som uppdragsgivaren medger.

Hantering av synpunkter och klagomål

Vid en fråga eller ett klagomål till Vidilab kontaktas laboratoriet, se https://www.vidilab.se/kontakt/

Ärendet kommer då att registreras i Vidilabs avvikelsehanteringssystem och hanteras enligt Vidilabs interna rutiner. Vid avvikelser sker orsaksutredningar och korrigeringar enligt vårt ständiga förbättringsarbete. Återkoppling till kund kring ärenden och klagomål samt eventuella korrigeringar sker snarast möjligt.

Generellt om analyssvar/svarstider
Vår målsättning är att lämna ett provsvar samma dag provet kommit till labbet. Vissa tilläggsanalyser tar mer än en dag att utföra och svaras då ut när analysen är klar. I de flesta fall får du ett preliminärsvar samma dag provet kommit till labbet.

OBS! Om du inte fått ditt preliminär- eller slutsvar inom tre dagar, tveka inte att kontakta laboratoriet på provsvar@vidilab.se och efterlys ditt svar!

Försäljningsvillkor

Priserna gäller från och med 1 januari 2021 och tills vidare. Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Vidilab reserverar sig för felskrivningar och rätten att justera prislistan vid behov.

Faktureringsvillkor: 18 års åldersgräns eller målsmans namn och personnummer.

Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. En påminnelseavgift på 60 SEK tillkommer vid för sen betalning.

Expeditionsavgift: 30 SEK på kostnader under 1000 SEK.

Rabatter/avtal: Vid större provmängder, kontakta laboratoriet för överenskommelse om pris.