ackrediteringsmarkwebSenast uppdaterad: 170101.

* Ackrediterad metod
** Ackrediterad metod utförd av underleverantör

Vidilabs prislista 2017 (PDF för utskrift)

Häst

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
500* Ägg av mag-tarmparasiter, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG) Träckprov, samlingsprov från upp till tre individer 340.00 425.00
501* Ägg av mag-tarmparasiter, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG) Träckprov, individuella prover 258.00 323.00
501* Från och med prov nr. 10, pris per styck 217.00 271.00
501* Från och med prov nr. 25, pris per styck 206.00 258.00
502 Odling får påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgaris) 173.00 216.00
503 Bandmaskdiagnostik, kvalitativ samlingsprov från upp till 5 individer 223.00 279.00
504 Bandmaskdiagnostik, kvalitativ individuella prover 202.00 253.00
505 Lungmaskundersökning
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
291.00 364.00
506 Springmaskundersökning
Tejpprov, för instruktion se maskfakta
207.00 259.00

Förklaringar till koder

500: Samlingsprov från två till tre hästar. Talar om hur många ägg per gram träck (EPG) hästen har från olika maskar, till exempel små/stora blodmaskar, spolmask och fölmask.

501: Se kod 500. Individprover i stället för samlingsprov. Vidilab rekommenderar individuell provtagning.

502: Odling får påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgarisLäs mer…

503: Specifik bandmaskundersökning (endast förekomst) samlingsprov från upp till 5 individer.

504: Specifik bandmaskundersökning (endast förekomst) individprov.

Alla djurslag

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
902 Mag-tarmparasiter och koccidier – Flotationsteknik 291.00 364.00
903 Mag-tarmparasiter och protozoer – Sedimentationsteknik (inkl Giardia) 291.00 364.00
904 Postmortal parasitologisk undersökning, mage- tarm Enl ök. Enl ök.
905 Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov/Biopsi 279.00 349.00
906 Lungmaskundersökning 291.00 364.00
907 Kryptosporidieundersökning, färgning enligt Ziehl-Neelsen 317.00 396.00
911 Trikinundersökning 1-4 prover, pris per styck 132.00 165.00
912 Trikinundersökning 5-10 prover i samma försändelse, pris per styck 94.00 118.00
920 Typning av parasit 0.00 0.00

För enklare trikinprovtagning – använd kollamasken trikin. Handla direkt i vår webshop idag!

Får

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
102* Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
343.00 429.00
103 Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer, modifierad för små idisslare inklusive kameldjur.
355.00 444.00
105 Odling (artbestämning av larver) Kompletterande undersökning till 102, flera prover poolas 214.00 268.00
106 Lungmaskundersökning Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 305.00 381.00
107 Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer, kvalitativ (sedimentationsteknik).
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
305.00 381.00
109 Leverflundreundersökning Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 305.00 381.00
110 Koccidiediagnostik (snabbdiagnostik, McMaster*, Giardiaundersökning, Kryptosporidieundersökning, sporulering) 1150.00 1438.00
111 Silning löpmage-tunntarm, skattning och differentiering av parasiter Enl ök. Enl ök.
114 Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov/Biopsi 279.00 349.00

Nöt

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
202* Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
343.00 429.00
203 Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer, modifierad för vilda idisslare
355.00 444.00
205 Odling (artbestämning av larver)
Kompletterande undersökning till 202, flera prover poolas
214.00 268.00
206 Lungmaskundersökning – Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 305.00 381.00
207 Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer, kvalitativ (sedimentationsteknik).
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
305.00 381.00
209 Leverflundreundersökning
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
305.00 381.00
211 Silning löpmage-tunntarm, skattning och differentiering av parasiter Enl ök. Enl ök.
214 Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov/Biopsi 279.00 349.00
210 Koccidiediagnostik (snabbdiagnostik, McMaster*, Giardiaundersökning, Kryptosporidieundersökning, sporulering) 1150.00 1438.00

Svin

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
302* Ägg av mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ (McMaster-teknik, EPG/OPG) Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer 343.00 429.00
305 Odling (artbestämning av larver)
Kompletterande undersökning till 301, flera prover poolas
214.00 268.00
314 Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov/Biopsi 279.00 349.00
316 Isosporaundersökning, koccidieoocystor, kvalitativ (sedimentationsteknik)
Träckprov, individ eller samlingsprov från upp till tre individer
264.00 330.00

Foderanalyser

Kod Undersökning Exkl moms Inkl moms
 6001 Energi, protein, NDF (inklusive torrsubstans) 450.00 563.00
 6021** Mineral Bas: Ca, P, Mg, K** 400.00 500.00
 6022** Mineral Extra: Mineral bas + Na, S, Cu, Co, Zn, Se** 500.00 625.00

Allmänna villkor

Priserna gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare

Ackreditering
Vidilab är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005, den europeiska kvalitetsstandarden för analyslaboratorier. Detta gör att du kan lita på att Vidilabs provsvar är kvalitetssäkrade och att de håller en hög kvalitet.

I vår prislista är ackrediterade analyser märkta med *.
Analyser märkta med ** är ackrediterad analys som utförs av underleverantör.

Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (PuL) som har sin grund i ett EU-direktiv, syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Behandling av personuppgifter hos Vidilab avser administration och fullgörelse av ingångna avtal. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Vidilab kan du skriftligen begära det.

Generellt om analyssvar/svarstider
Vår målsättning är att lämna ett provsvar samma dag provet kommit till labbet. Vissa tilläggsanalyser tar mer än en dag att utföra och svaras då ut när analysen är klar. I de flesta fall får du ett preliminärsvar samma dag provet kommit till labbet.

Försäljningsvillkor

Priserna gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Vidilab reserverar sig för felskrivningar och rätten att justera prislistan vid behov.

Faktureringsvillkor: 18 års åldersgräns eller målsmans namn och personnummer.

Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. En påminnelseavgift på 45 SEK tillkommer vid för sen betalning.

Expeditionsavgift: 20 SEK på kostnader under 1000 SEK.

Rabatter/avtal: Vid större provmängder, kontakta laboratoriet för överenskommelse om pris.