ackrediteringsmarkweb

Senast uppdaterad: 2024-01-08

Från och med 2024-01-08 är priserna justerade i vår webshop, se kollamasken.nu

* Ackrediterad metod

Prislista i PDF-format kommer inom kort.

Du hittar en förklaring till vissa begrepp i prislistan här.

Häst

KodUndersökningExkl momsInkl moms
501*Grundanalys, kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter, individuell analys.312.00390.00
501*Grundanalys (som ovan), mängdrabatt från och med prov nr. 10, pris per analys.232.00290.00
502Odling individuell, kvalitativ analys för påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgaris),220.00275.00
502SOdling, samling, kvalitativ analys för påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgaris) samlingsprov från 2-5 individer.284.00355.00
503Bandmaskanalys, kvalitativ analys från 2-5 individer.Pris på förfråganPris på förfrågan
504Bandmaskanalys, kvalitativ individuell analys.Pris på förfråganPris på förfrågan
505Lungmaskanalys, kvalitativ, individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.356.00445.00
506Springmaskanalys, kvalitativ individuell analys. OBS! Eget tejpprov, för instruktion se maskfakta240.00300.00
522PCR för påvisande av DNA, kvalitativ analys för artbestämning av stora blodmasken (Strongylus Vulgaris).
Tid för analys 2-5 dagar. Individuell analys.
360.00450.00
524PCR för påvisande av DNA, kvalitativ analys för Bandmask (Anoplocephala perfoliata).
Tid för analys 2-5 dagar. Individuell analys.
340.00425.00
526PCR för påvisande av DNA, kvalitativ analys för artbestämning av stora blodmasken (Strongylus Vulgaris) och Bandmask (Anoplocephala perfoliata).
Tid för analys 2-5 dagar. Individuell analys.
560.00700.00
920Typning av parasit240.00300.00

Förklaringar till koder

501: Talar om hur många ägg per gram träck (EPG) hästen har från olika maskar, till exempel små/stora blodmaskar, spolmask och fölmask.

Läs gärna mer om de olika koderna här: länk

Får & Get

KodUndersökningExkl momsInkl moms
102*Grundanalys, kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.416.00520.00
121PCR för påvisande av DNA, kvalitativ analys för artbestämning av stora magmasken (Haemoncus contortus).
Tid för analys 2-7 dagar. Kompletterande undersökning till 102. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.
360.00450.00
105Odling, kvalitativ analys för artbestämning av larver, t.ex. stora magmasken (Haemoncus contortus).
Tid för analys 7-14 dagar. Kompletterande undersökning till 102. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.
280.00350.00
106Lungmaskanalys, kvalitativ analys. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.356.00445.00
107Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer (t.ex. Giardia), kvalitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.356.00445.00
109Leverflundreanalys, kvalitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.356.00445.00
114Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov332.00415.00

Kameldjur

KodUndersökningExkl momsInkl moms
103/203Grundanalys, kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor. Individuell analys. Rabatter för medlemmar i Svenska Alpackaföreningen och Alpacka and Friends, se vidilab.se under alpacka och andra kameldjur428.00535.00
121PCR för påvisande av DNA, kvalitativ analys för artbestämning av stora magmasken (Haemoncus contortus).
Tid för analys 2-7 dagar. Kompletterande undersökning till 102. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.
Gäller endast för alpackor.
360.00450.00
105/205Odling, kvalitativ analys för artbestämning av larver. Kompletterande undersökning till 103. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.280.00350.00
106/206Lungmaskanalys, kvalitativ analys. Individuell analys.356.00445.00
107/207Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer (t.ex. Giardia), kvalitativ. Individuell analys.356.00445.00
109/209Leverflundreanalys, kvalitativ. Individuell analys.356.00445.00
214Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov332.00415.00

Nötkreatur och vilda idisslare

KodUndersökningExkl momsInkl moms
202*Grundanalys, kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.416.00520.00
203Grundanalys, kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. Modifierad för  vilda idisslare.428.00535.00
205Odling, kvalitativ analys för artbestämning av larver. Kompletterande undersökning till 202/203, Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.280.00350.00
206Lungmaskanalys, kvalitativ analys. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.356.00445.00
207Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer (t.ex. Giardia), kvalitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.356.00445.00
209Leverflundreanalys, kvalitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.356.00445.00
214Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov332.00415.00

Gris 

KodUndersökningExkl momsInkl moms
302*Grundanalys, räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.408.00510.00
305Odling, kvalitativ analys för artbestämning av larver. Kompletterande undersökning till 302. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.280.00350.00
314Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov332.00415.00
316Isosporaanalys, koccidieoocystor, semikvantitativ (Formalincentrifugat, sedimentationsteknik). Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer.312390.00

Smådjur 

KodUndersökningExkl momsInkl moms
902Grundanalys, ägg från mag-tarmparasiter inkl. koccidier + makroskopisk undersökning, semikvantitativ.356.00445.00
903Protozoer (inkl. Giardia), kvalitativ.356.00445.00
904Mag-tarmparasiter och protozoer (inkl. Giardia och koccidier), kvalitativ + semikvantitiv. Motsvarar 902 + 903.616.00770.00
905Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov332.00415.00
906Lungmaskanalys, kvalitativ.368.00460.00
907Kryptosporidieanalys (färgning enligt Ziehl-Neelsen), kvalitativ.384.00480.00

Trikinanalyser 

KodUndersökningExkl momsInkl moms
911*Trikinanalys,  pris per styck144.00180.00
911SUB*Trikinanalys, subventionerad***, pris per styck48.0060.00
911FMFelaktigt material, avgift vid dubbel provmängd vid trikinanalys96.00120.00

*** Information för vad som gäller kring subvention för trikinanalys på vildsvin hittar du här. (Klickbar länk)

För enklare trikinprovtagning – använd kollamasken trikin. Handla direkt i vår webshop idag!

Övriga djurslag & analyser 

KodUndersökningExkl momsInkl moms
902Grundanalys, räkning av ägg från mag-tarmparasiter inkl. koccidier, semikvantitativ.356.00445.00
903Protozoer (inkl.Giardia), kvalitativ.356.00445.00
904Mag-tarmparasiter och protozoer (inkl. Giardia och koccidier), kvalitativ+semikvantitativ. Motsvarar 902 + 903.616.00770.00
905Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov332.00415.00
906Lungmaskanalys, kvalitativ.360.00450.00
907Kryptosporidieanalys (färgning enligt Ziehl-Neelsen), kvalitativ.384.00480.00
908Mag-tarmparasiter och protozoer (inkl. Giardia och koccidier), kvalitativ.. Gäller endast primater samt övriga prov med smittrisk.592.00740.00
920 Typning av parasit240.00300.00

Foderanalyser

Prislista för foderanalyser hittar du här. (Klickbar länk)

Information om foderanalyserna hittar du här. (Klickbar länk)

Allmänna villkor

Priserna gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare.

Ackreditering
Vidilab är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005, den europeiska kvalitetsstandarden för analyslaboratorier. Detta gör att du kan lita på att Vidilabs provsvar är kvalitetssäkrade och att de håller en hög kvalitet.

I vår prislista är ackrediterade analyser märkta med *.

Analyser som utförs av underleverantör är märkta med **.

GDPR

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Vidilab följer GDPR:s direktiv. 
Behandling av personuppgifter hos Vidilab avser bland annat administration och fullgörelse av ingångna avtal. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Vidilab kan du skriftligen begära det från Vidilabs Dataskyddsansvarig. Läs mer om vår integritetspolicy här där även kontaktuppgifter finns.  Vidilabs integritetspolicy

Användning, sekretess och lagring av provresultat

Vidilab lagrar provresultaten i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning (inklusive Jordbruksverkets föreskrifter). Vidilab förbehåller sig även rätten att använda avkodade provresultat i forskningssammanhang,  bl a i syfte att förbättra Vidilabs produkter och tjänster. I samband med sådan forskning och produktutveckling kan provresultaten delas med andra aktörer, t ex externa forskningsbolag och akademiska institutioner.

Provresultaten tillhör uppdragsgivaren. Analysrapport med kunduppgifter lämnas endast ut till uppdragsgivaren och till dem som uppdragsgivaren medger.

Hantering av synpunkter och klagomål

Vid en fråga eller ett klagomål till Vidilab kontaktas laboratoriet, se https://www.vidilab.se/kontakt/

Ärendet kommer då att registreras i Vidilabs avvikelsehanteringssystem och hanteras enligt Vidilabs interna rutiner. Vid avvikelser sker orsaksutredningar och korrigeringar enligt vårt ständiga förbättringsarbete. Återkoppling till kund kring ärenden och klagomål samt eventuella korrigeringar sker snarast möjligt.

Ångerrätt & retur

Ångerrätt gäller i 14 dagar från det att du fått varan. Du är välkommen att skicka din/dina varor tillbaka till oss i den e-handelspåse du fick dina varor i. Vi strävar efter att våra produkter och våra leveranser ska vara hållbara och önskar att du returnerar i samma påse. Kontakta oss via mejl eller telefon så hjälper vi dig. Om du returnerar en vara och har rätt till återbetalning reglerar Vidilab detta via Klarna. Vid retur står du risken för varan, därför är det viktig att varan inte kan komma till skada under transporten. Så långt möjligt skall varan vara oanvänd.

Generellt om analyssvar/svarstider
Vår målsättning är att lämna ett provsvar samma dag provet kommit till labbet. Vissa tilläggsanalyser tar mer än en dag att utföra och svaras då ut när analysen är klar. I de flesta fall får du ett preliminärt svar samma dag provet kommit till labbet.

OBS! Om du inte fått ditt preliminär- eller slutsvar inom tre dagar, tveka inte att kontakta laboratoriet på provsvar@vidilab.se och efterlys ditt svar! Titta gärna i din skräppost i fall mejlet från oss kan ha hamnat där.

Försäljningsvillkor

Priserna gäller från och med 1 januari 2022 och tills vidare. Samtliga priser är angivna i SEK. Vidilab reserverar sig för felskrivningar och rätten att justera prislistan vid behov.

Faktureringsvillkor: 18 års åldersgräns eller målsmans namn, underskrift och personnummer.

Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. En påminnelseavgift på 60 SEK tillkommer vid för sen betalning.

Expeditionsavgift: 30 SEK ex moms på kostnader under 1000 SEK ex moms.

Fraktavgift: 23,20 SEK ex moms på kostnader under 1000 SEK ex moms.

Rabatter/avtal: Vid större provmängder, kontakta laboratoriet för överenskommelse om pris.