Ordlista / förklaring till prislistan

EPG 

  • Ägg per gram (EPG)

Samlingsanalys

  •  Vid en samlingsanalys tas lika delar träck från de ingående individerna och blandas. Analysen ger då svar på om smitta finns i gruppen, INTE på individ-nivå. Läs gärna mer om samlingsanalys här.

Kvantitativ räkning

  • Vid en kvantitativ räkning räknar vi antal ägg per gram träck.

Kvalitativ analys

  • Vid en kvalitativ analys bekräftar vi förekomst eller ej förekomst av olika parasiter.

Semikvantitativ

  • Vid en semikvantitativ analys bedöms provet enligt en skala med plus. Där 0 = Ingen förekomst och +++ = Massförekomst.

Smådjur

  • Som smådjur ingår sällskapsdjur så som hund, katt, marsvin, hamster, sköldpadda, reptiler, fåglar, minigris osv.

Kameldjur

  • Till exempel kamel, dromedar, alpacka & lama.

Vilda idisslare

  • Till exempel visent (bison), jak, vattenbuffel eller myskoxe.