smadjursrubrik

Provtagningsinstruktioner

Enklast är alltid att skicka in ditt prov med kollamasken, läs mer och beställ på kollamasken.nu.

Träckprov hund och katt: Lägg 1-2 matsked träck, gärna mer om du beställer tilläggsanalyser, i plastburk med lock, alternativt fryspåse.

Hund bör rastas kopplad i tre dygn innan provtagning, så att den inte ges möjlighet att konsumera andra djurs avföring. Detta för att undvika förekomst av passanter som kräver omprov för att ge ett pålitligt resultat och därför försenar provsvar, läs mer om passanter längre ner.

OBS!

Vid analys av Giardia sp. respektive lungmask tas träckprov 3 dagar i rad.

Övriga djurslag: Rådgör med labbet.

Vid provtagning för ektoparasiter: Lägg materialet (hår, hudskrap eller biopsi) torrt i plaströr

Skickar du eget prov?
Det vadderade kuvertet ska märkas med texten “Undantaget veterinärmedicinskt prov”.

På kuvertet skriver du sedan avsändaradress samt adressen till Vidilab:
Vidilab AB
Box 33
74521 Enköping

Följesedlar

Här hittar du följesedlar för hund och katt samt övriga djurslag

Varför träckprov?

Hund

Avmaska din hund, men bara om det behövs!

I stället för att rutinmässigt avmaska vuxna hundar, vilket ofta är praxis idag, visar ett träckprov om behandlingsbehov finns. Då kan onödig avmaskning undvikas och vi minskar risken för att parasiterna ska bli resistenta mot maskmedlen. Ett träckprov visar om din hund har inälvsparasiter och behöver avmaskas. På unga hundar eller på hundar med symtom, är träckprov extra befogat och ett ovärderligt hjälpmedel för att kunna sätta in eventuell behandling med rätt preparat. Vuxna familjehundar har som regel ringa mängd parasiter.

I kennelmiljö där smittrycket är stort är förhållandet annorlunda och rekommenderade avmaskningsprogram bör följas. Träckprov är värdefullt även där för att kontrollera smittryck och/eller behandlingseffekt. Jakthundar och hundar som tillåts äta möss och fåglar bör avmaskas vid konstaterad parasitinfektion (synlig för blotta ögat och/eller med hjälp av träckprov).

Katt

För vuxna innekatter gäller samma rutiner som för vuxna hundar. Utekatter som tillåts fånga möss och fåglar bör avmaskas vid konstaterad parasitinfektion (synlig för blotta ögat och/eller med hjälp av träckprov).

Hos uppfödare bör även där rekommenderade avmaskningsprogram följas och träckprov tas vid behov.

Kanin, marsvin och övriga smådjur (fåglar, reptiler med mera)

Någon rutinmässig avmaskning behöver inte göras och träckprov tas vid misstänkt parasitinfektion.

Analys av Giardia sp. eller lungmask

Giardia sp. och/eller lungmask kräver speciella analysmetoder och kan beställas som tilläggsanalyser. Giardia kan också bytas ut mot grundanalysen till kollamasken smådjur. Analyserna faktureras i efterhand, för aktuella priser se vidilab.se/produkter och tjänster/prislista. Analyserna kan också beställas separat, ladda då ned följesedel på vidilab.se/produkter och tjänster/följesedlar och använd eget material för inskick av prov. För analys av Giardia sp. och/eller lungmask bör träcken tas vid tre olika tillfällen (tre på varandra följande dagar) på grund av ojämn utsöndring av cystor/larver. Använd den medföljande behållaren och ta egna plastpåsar för resterande prover. Proverna sparas i kyl fram till postning och ska skickas i samma förpackning.

Vad säger provsvaret?

Provsvaret talar om ifall det finns ägg/oocystor/larver från parasiter i djurets träck. Vissa analyser är kvantitativa, de ger en mängduppskattning andra är kvalitativa, då ger de svar på om parasiten förekommer eller inte.  I träckprov kan ägg från spolmask och hakmask upptäckas samt eventuella koccidier. Hos kanin och marsvin kan även springmaskägg påvisas med denna metod. Metoden är inte säker för att påvisa bandmask eftersom dessa släpper hela segment som upptäcks bäst med blotta ögat (som små risgryn). Ser du något misstänkt i djurets avföring, skicka med det separat i plastpåse eller rör så hjälper vi dig kostnadsfritt att tala om vad det är. Vi inspekterar även träcken noggrant för att upptäcka eventuella bandmasksegment. Giardia som är en tarmprotozo kan orsaka diarré och tillväxtstörningar framför allt hos unga djur.

Passanter

Passanter kallas andra djurs parasiter som går rakt igenom mag-tarmsystemet och kommer ut i avföringen utan att för den skull parasitera på djuret ifråga. Framförallt hundar som tillåts äta andra djurs spillning kan ha parasitägg som härstammar från andra djurslag och som inte är till problem för dem själva. T.ex. är häst och idisslares tunnskaliga ägg närapå identiska med hundens hakmaskägg. Det är därför viktigt att hunden inte tillåts äta djurspillning under 3 dygn innan provtagning.

Om ditt provsvar visar förekomst av så kallade passanter, erbjuder Vidilab ett kostnadsfritt omprov. Rasta hunden kopplad i 3 dygn innan provtagning. Använd en egen plastpåse som du försluter väl. Märk påsen med datum och ange även journalnummer vid insändandet av nytt prov. Skicka provet i ett vadderat kuvert till: Vidilab, Box 33, 745 21 ENKÖPING.

Information om dvärgbandmask

kollamasken kan inte på ett säkert sätt utesluta att ditt djur bär på dvärgbandmask. Information om dvärgbandmask finns på SVA:s hemsida www.sva.se där också information finns om den undersökning för dvärgbandmask som SVA utför.

Behöver jag avmaska?

Om provsvaret visar att det inte finns några parasiter finns inget behov av avmaskning. Om provsvaret visar på förekomst av parasiter som föranleder avmaskning är det viktigt att använda lämpligt preparat i rätt dos. Är du osäker, rådgör alltid med en veterinär som har kunskaper inom ämnesområdet. För rådgivning av veterinär – se Vidilabs hemsida under Produkter och tjänster/Veterinärkontakt.