Informationsträffar med kollamasken och Vidilab

Jag heter Pia Svedberg och är veterinär på kollamasken/Vidilab, Nordens ledande veterinärmedicinska laboratorium när det gäller träckprovsdiagnostik. 

Är du stallägare och vill få en genomgång av ditt stalls situation och hjälp att lägga upp en strategi för just er parasithantering så kontakta mig så går vi igenom just dina förutsättningar.

Är du uppstallad eller kanske tillhör en ridklubb, eller vill du som stallägare få med hela gänget så finns tid för ett fåtal föreläsningar varje år. Föreläsningen tar upp hästens, vanligast förekommande, invärtesparasiter, hur läget ser ut idag och hur vi bekämpar parasiterna med olika strategier. Under rådande pandemi sker inga fysiska besök.

Bokning

Kontakta mig via mejl: pia.svedberg@vidilab.se