Här nedan kan du läsa mer om provtagning och om hästens vanligaste inälvsparasiter (maskfakta).

Vår produkt kollamasken för häst inkluderar det vi kallar för en grundanalys, vilket är en analys där vi ser ägg från de vanligaste rundmaskarna, såsom blodmask, spolmask och fölmask. 

Vi kan också göra tilläggsanalyser för att hitta andra maskar i ett träckprov. Det gäller till exempel bandmask och stor blodmask. Springmask kan också detekteras, men då behövs ett tejpprov. 

Konfirmering av stor blodmask (S. vulgaris)
Tilläggsanalys krävs för att kunna skilja mellan små och storablodmaskar. Alla de olika blodmaskarna som kan infektera en häst lägger likadana ägg, de kan därför inte skiljas åt morfologiskt i en grundanalys. Vidilab erbjuder två olika analyser för att kunna påvisa  förekomst av stor blodmask.

Odling:
Den traditionella metoden är odling av träcken då äggen kläcks till larver. Larverna studeras i mikroskop och kan därigenom skiljas åt. Påvisas larver från den stora blodmasken, S. vulgaris, så svaras det ut ett positivt resultat. Det tar lite tid för äggen att kläckas vilket ger en svarstid på 7-14 dagar.   

PCR:
PCR-analys och är en molekylärbiologisk metod som innebär att Vidilab kan påvisa DNA från parasiter i träckprov.

PCR-tekniken är en mycket känslig och specifik detektionsmetodik eftersom den endast kräver en liten mängd parasit-DNA i träckprovet för ett positivt resultat.  PCR-analysen detekterar endast DNA från stor blodmask, S. vulgaris.

Valideringen av PCR-metoden omfattade 450 träckprover som analyserades parallellt med odling respektive PCR. Vid odling  påvisades stor blodmask i 4,8 % av proverna medan PCR-analysen påvisade stor blodmask i  8,2 % av proverna.  

Svarstiden för PCR-analysen är 2-5 arbetsdagar, men generellt erhålls svar redan inom 2-3 arbetsdagar.

Om du är osäker på vad just din häst behöver mejla oss gärna för rådgivning via info@vidilab.se

Här kan du handla kollamasken för häst

Här hittar du samtliga följesedlar

Här hittar du svar på frågor kring häst som ofta ställs av våra kunder (FAQ)

Även den finaste häst kan ha mask, artikel i Hästfocus

Ridsports jämförelse av tre parasitologiska laboratorier 2016 (PDF)

NY RÅDGIVNING! (2022)

Hästens mag-tarmparasiter, att förebygga och behandla 2022 (PDF)