FluglarverFluglarver är larver som hamnar i träckbollarna efter att de hamnat på marken. Det är flugor som lägger sina ägg i den varma träcken och dessa utvecklas snabbt till små vita larver som kan förväxlas med maskar. Detta är alltså INTE parasiter som hästen har besvär av.