OBS! För tillfället är det mycket frågor om cesiumanalys av vildsvinskött

Vi har just nu ingen möjlighet att utföra cesiumanalys av vildsvinskött. Vi hänvisar till Radonova. (Klickbar länk)

Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Läs mer här. (Klickbar länk) 

Här hittar du svar på frågor kring vilt/trikin som ofta ställs av våra kunder (FAQ)

Till dig som lämnar trikinprov direkt till laboratoriet

Säg till när du lämnar provet eller notera på följesedeln om det är bråttom med svaret. Kontakta oss gärna dagen innan om du vet att du ska lämna kött följande dag som är viktigt för dig att få snabbt svar på alternativt maila oss vid 8-tiden och meddela att du lämnat prov i brevlådan.

Subventionerade trikinanalyser

Information för vad som gäller kring subvention för trikinanalys på vildsvin hittar du här. (Klickbar länk)

Annan information

Trikiner
Information om trikiner
Läs mer

Trikinfynd i Sverige
Trikinfynd gjorda i Sverige från 2003
Läs mer

Salmonella och vildsvin
Information angående fynd av salmonella på vildsvin
Läs mer

Instruktion för trikinprovtagning

Om du ska sälja köttet eller bjuda någon utanför ditt hushåll måste du enligt lag göra trikintest. Förordning från Jordbruksverket ställer krav på ackreditering av de laboratorier som utför trikinanalys inom offentlig kontroll. Vidilab är ackrediterade enligt ISO 17025 och är kvalificerade att utföra dessa analyser på ett kvalitetssäkrat sätt.

Skickar du in prov i egen försändelse?
Det vadderade kuvertet ska märkas med texten “Undantaget veterinärmedicinskt prov”.

På kuvertet skriver du sedan avsändaradress samt adressen till Vidilab:
Vidilab AB
Box 33
74521 Enköping

Analysen utförs med den så kallade magnetomrörarmetoden vilken är den enda idag godkända metoden. Observera att den så kallade kompressionsmetoden inte längre är tillåten då den inte säkert upptäcker en ny trikinart som påvisats i Sverige.

För att analysresultatet ska vara tillförlitligt ska muskulatur från korrekt del på djuret analyseras (se tabell nedan). Materialet ska vara färskt (alltså ej fruset). Av säkerhetsskäl analyserar Vidilab dubbel mängd prov när vi får in trikinprov taget från andra delar än det tabellen för aktuellt djurslag visar ELLER om provet varit djupfryst.

Alltså, skicka alltid in prov från korrekt del och skicka alltid färskt, ej fruset prov. Det går bra att förvara prover i kylskåpstemperatur i 2-3 veckor.

Här nedan hittar du en tabell för vilka delar som gäller för respektive djurslag.

OBS! Trikinprov som innebär att vi på laboratoriet måste analysera dubbel mängd muskulatur av säkerhetsskäl kommer att debiteras extra kostnad. Allt för att du som kund ska få en så säker analys som möjligt.

Angående märkning av provet är det viktigt för att vi ska kunna identifiera just den gris du lämnat prov på. Om du skjuter flera grisar och skickar olika dagar är det speciellt viktig så vi vet att vi lämnar ut svar på rätt prov.

Angående utbesvarning: Eftersom det inte finns någon lämplig SMS-tjänst att tillgå svaras analysresultatet ut via e-post i första hand. Många lämnar sitt kött till rökning och rökeriet vill ha papper på att köttet är trikintestat.

Alltid sekretess på dina provsvar!

Följesedlar

Här hittar du följesedel för trikinundersökning

Pris för trikinanalys

Se prislistan för uppdaterade priser.

Klicka här för att komma till vår webshop där du kan handla förfrankerade trikinkuvert till förmånligt pris.