I en nyligen publicerad studie av svenska vildsvin med syfte att undersöka förekomsten av matförgiftningsbakterierna yersinia, salmonella och ehec hos vildsvin i Mellansverige togs under 2010 och 2011 prover från 88 vildsvin. Studien, som genomfördes av veterinär Axel Sannö m fl vid Sveriges Lantbruksuniversitet, visade att knappt tio procent av vildsvinen bar på salmonella av olika typer. Man hittade bakterier framför allt i vildsvinens halsmandlar men i avföringen hittades inga levande bakterier. Den salmonellatyp som skulle kunna vara farlig för människa hittades inte. Yersinia hittades hos något fler av vildsvinen, även där framför allt i tonsillerna. Ehec hittades inte. Detta aktualiserar behovet av god hygien när man slaktar upp vildsvin och tillagar vildsvinskött.

1. Stycka alltid vildsvinet med huvudet nedåt. Störst risk för eventuella smittfarliga bakterier är i huvudregionen.

2. Rensa väl runt förorenade ställen samt runt skottställen för att undvika bakterier och bly i köttet.

3. Spola aldrig med rinnande vatten, då sprids eventuell smitta ut över köttet.

OM ni skulle vilja ta salmonellaprov på köttet (vilket inte anses nödvändigt då det troligen inte är där eventuella bakterier befinner sig) till exempel om rökeriet begär det kan Vidilab hjälpa till med vart proverna ska skickas.