Här hittar du de olika typer av följesedlar du behöver när du ska skicka ditt prov till oss. Om du använder dig av kollamaskenkonceptet hittar du följesedeln i förpackningen. Det är viktigt för både dig och oss att följesedeln är så korrekt ifylld som möjligt. Detta för att vi ska veta vilka analyser vi ska utföra, vart vi ska skicka eventuell faktura och för att du ska få ditt svar snabbt och säkert.

Det finns följesedlar för olika djurslag som häst, smådjur, lantbrukets djur, vilt och exotiska djurslag. Om det inte finns någon följesedel som passar, använd följesedel för övriga djurslag och skriv dit det djurslag det gäller på avsett ställe längst upp till höger.

För provtagningsinstruktion, se under respektive djurslag.

Häst

Ladda ner följesedel för häst (PDF)

Smådjur

Ladda ner följesedel för hund och katt (PDF)

Ladda ner följesedel för övriga djurslag (PDF)

Lantbrukets djur

Ladda ner följesedel för övriga djurslag (PDF)

Ladda ner följesedel för trikinundersökning (PDF)

Vilt

Ladda ner följesedel för trikinundersökning som PDF (Går att fylla i digitalt innan du skriver ut)

Exotiska djurslag

Ladda ner följesedel för övriga djurslag (PDF)

Foderanalys

Ladda ner följesedel för grovfoderanalys (PDF)