Följesedlar foder

Här hittar du de olika typer av följesedlar du behöver när du ska skicka ditt prov till oss. Om du använder dig av kollafodret-konceptet hittar du följesedeln i förpackningen. Det är viktigt för både dig och oss att följesedeln är så korrekt ifylld som möjligt. Detta för att vi ska veta vilka analyser vi ska utföra, vart vi ska skicka eventuell faktura och för att du ska få ditt svar snabbt och säkert.

Viktigt vid paketerande av eget prov!

Titta gärna här för ytterligare hjälp: https://www.vidilab.se/packa-ditt-prov-korrekt/

På kuvertet skriver du sedan avsändaradress samt adressen till Vidilab:
Vidilab AB
Box 33
74521 Enköping

Foderanalys

Ladda ner följesedel för grovfoderanalys (PDF)

Ladda ner följesedel för grovfoderanalys på hö/grönmassa för nöt (PDF)

Ladda ner följesedel för grovfoderanalys på ensilage för nötkreatur (PDF)

Ladda ner följesedel för grovfoderanalys på spannmål (PDF)