Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta

Afrikansk svinpest har, den 6 september, påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta. 

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. 

Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige, men då det är ett långväga hopp från närmaste smittade område i Europa så utgår SVA från att det har skett genom människor och inte vildsvin.

En av de första åtgärderna kommer bli att ansvariga myndigheter tillsammans med jägarorganisationerna arbetar med att ta reda på hur stort område som är drabbat.

Detta görs genom att söka efter döda vildsvin i kombination med kunskap om vildsvinens hemområden. Inom det drabbade området kommer allt tillträde till en början vara förbjuden. Det innebär till exempel att man inte får vistas där, plocka bär och svamp, jaga, arbeta med skogsbruk, eller göra andra friluftsaktiviteter. Smittan drabbar inte människa eller andra djurslag, däremot kan smittan spridas via griskött eller genom att föra med sig virus på skor, redskap, fordon.

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via https://rapporteravilt.sva.se/

Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

https://www.sva.se/aktuellt/pressmeddelanden/afrikansk-svinpest-pa-vildsvin-utanfor-fagersta/

Vi på Vidilab tar emot trikinprover som vanligt men har stärkt våra hygienrutiner.