Springmask

Springmasken (Oxyuris equi) är en av de större maskarna som infekterar våra hästar. Honan kan bli upp till 15 cm lång, men maskar vi ser är vanligen 2-5 cm långa.  Masken är ljus med en tydligt avsmalnande ände. Springmask kan pga. sin storlek förväxlas med hästens spolmask.

Det tar 4,5-6 månader (kortare hos föl) från det att hästen fått i sig ett ägg tills dess att ägget utvecklats till en könsmogen mask.

Misstanke om smitta uppkommer ofta i de fall hästar kliar sig om baken. Vätskan som omger äggen är retande vilket ger klåda varpå hästen kliar bakdelen. Det är sällan själva svansen klias utan hästen lyfter bort svansen för att nå under den och såren uppstår oftast på bärbensknölarna. På hästar med tyngre svansar kan svansen vara det enda påverkade. En del hästar är extremt känsliga och kliar mycket, andra är helt obrydda och smittan kan därför finnas under lång tid utan att upptäckas.

Diagnos ställs sällan via träckprov eftersom äggen vispas ut av honan och hamnar på utsidan av hästens analöppning och under svansen, därför görs istället ett tejpprov. Tyvärr så kan man missa äggen när man tar sitt tejpprov, eftersom äggen klias bort allt eftersom. Ett bra tips är att hålla lite koll på området och dutta med tejpen när man ser någon form av klet, då ökar man chansen att få med ägg. Diagnos kan även ställas genom att maskar som kommer ut ur hästen artbestäms. Detta kan göras genom att masken skickas in till oss.

Äggen deponeras på de ytor hästen kliar sig emot. De trillar även ner i bädden eller ner på marken och sedan äter hästen från de platserna och får i sig ny smitta.

Behandling mot springmask sker på flera områden samtidigt. Först när diagnosen ställts börjar man tvätta hästen i rumpan och under svansen med svag jodopaxlösning, detta dödar de ägg som finns där. Avmaskning sker med Axilur snarast samt efter 4 veckor. I samband med första avmaskningen saneras boxen, allt strö byts ut och väggar och inredning skrubbas noga. I lösdrift byts översta lagret och djupt längs kanterna ut samt både in- och utsida tvättas noga. Kom även ihåg eventuella foderhäckar i hagen. 3-4 månader efter första avmaskningen är det dags att börja hålla koll, minsta symtom så upprepas hela behandlingen. Vid återkommande smittomgångar kan det vara läge att behandla fler hästar som kan vara tysta smittbärare.

Provtagningsinstruktion för springmask

Springmaskprov görs med hjälp av genomskinlig tejp som ”duttas” där äggen kan finnas och sedan placeras tejpen på något rent och hårt som ett burklock i plast eller en bit av en plastficka. Springmaskundersökning kan väljas som tilläggsanalys och faktureras i efterhand.

Läs gärna mer här: https://www.vidilab.se/instruktioner-for-springmaskprovtagning/

Hittar du mask i träcket kan du alltid skicka in masken till oss så genomför vi en typning (Se analyskod 920 i vår prislista (Länk)). Vi bedömer aldrig maskar utifrån en bild som mejlas oss. Lägg gärna masken i en påse med några droppar vatten och posta till Vidilab AB, Artbestämning, Box 33, 745 21 ENKÖPING.