En bra tidpunkt på året att ta prov är i god tid före betessläpp eller när det börjar bli grönt ute. Det är viktigt att ta provet i så god tid att du hinner få svar på en eventuell odling för uteslutande av stora blodmasken (en tilläggsanalys som tar ca 14 dagar) innan du släpper ut på sommarbete.

Den gamla rådgivningen att ”avmaska alla hästar i stallet vid samma tidpunkt och med samma preparat” är omodern. Numera rekommenderas istället att samtliga hästar provtas för att se vilka individer som behöver behandling och resultatet av en provtagning brukar bli att väldigt många hästar inte behöver avmaskas alls. Forskning har visat att ca 20% av vuxna hästar står för ca 80 % av smittspridningen.

Träckprover är i första hand för att övervaka friska hästar och hålla nere smittrycket ut på markerna. Om hästen behöver avmaskas eller inte beror inte enbart på EPG-talet utan måste läggas samman med hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar, tidigare provresultat och eventuellt andra faktorer.

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst. En häst som mår dåligt där veterinären misstänker parasiter kan ha låga värden på provet eftersom en del maskar endast påverkar hästen i tidig utveckling där de ännu inte urskiljer ägg.

Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos och därmed avgöra om hästen behöver avmaskas. Andra sätt är att mask hittas i träcken (dessa går att skicka in utan kostnad för arbetstämning till Vidilab) eller att hästen uppvisar symptom.

Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

Förenklat kan vi säga att vi provtar och avmaskar för att skydda betena, det vill säga vi vill inte att hästarna skall bli smittade på betet så vi kontrollerar att de inte tar med sig parasiter in på sommarbetet där den mesta smittan kan ske. Under betesperioden provtar man alternativt avmaskar de hästar som låg högt i EPG-tal vid vårprovtagningen enligt de intervall som gäller för respektive avmaskningsmedel.

Pyrantel (Banminth och Fyrantel) efter 4 veckor

Ivermectin (Ivomec, Ivomec Comp, Noromectin, Bimectin, Eraquell, Equimax) efter 8 veckor

Moxidectin (Cydectin, Cydectin Comp) efter 12 veckor

PageLines- kollmaskenx1.jpg

Vid låga nivåer utgör ingen av hästens parasiter någon fara, om de blir många är alla parasiter farliga. En enstaka bandmask till exempel ställer inte till med några medicinska problem i normalfallet.

kollamasken – det enklaste sättet

kollamasken för en eller flera hästar är det enklaste och tryggaste sättet att kontrollera parasitbördan hos dina djur. Vår veterinär hjälper dig sedan med eventuellt recept om behov finns. Du hittar kollamasken för 1, 4 och 10 hästar i vår webshop. Beställ redan idag!