LillaBlodmaskenLilla blodmasken (Cyathostominae spp.) finns i ca 50 olika arter varav man i Sverige har funnit 15. Små blodmaskar är hästens vanligaste parasit och förekommer hos nästan alla hästar någon gång. De flesta vuxna hästar har förvärvat immunitet och ny forskning visar att 20 % av hästar över 4 år står för 80 % av parasitbördan. Enligt dessa rön skulle alltså bara var femte vuxen häst vara i behov av avmaskning. De vuxna maskarna är gråvita eller rödaktiga och 0,5-1,5 cm långa.

Hästen får i sig blodmasklarver när den betar. Den uppätna L3-larven kapslar in sig i grovtarmens slemhinna. Här utvecklas den till en L4-larv som sedan tar sig ut i tarmen och utvecklas till en mask. Hela utvecklingen kan gå på 6-7 veckor men tar ibland betydligt längre tid. Under höst och vinter kan L3-larver från en del små blodmaskar stanna i tarmslemhinnan i ett vilostadium, detta kallas att larverna går i inhibition. Långt ifrån alla blodmasklarver går i vila, blodmaskägg utskiljs även under vinterhalvåret. Dock kan man vid provtagning denna säsong få “falskt” låga
ägghalter, dvs hästen urskiljer relativt få ägg trots att den har en större
mängd små blodmaskar i tarmen. Ett träckprov under vintern ger ändå en fingervisning om hur infekterad hästen är.

De flesta maskmedel har inte någon effekt på vilande larver. Larverna vaknar successivt upp ur vilan, varför det hela tiden utvecklas nya vuxna maskar OM hästen är parasitinfekterad. Vid avmaskning dödas de vuxna maskarna och det uppstår ett tomrum. Detta stimulerar de vilande larverna att utvecklas till nya maskar för att fylla tomrummet.

Små blodmaskar i liten mängd är inte farligt för hästen men man bör med hjälp av träckprov kontrollera så att inte mängden blir för stor. Avmaskningen man då utför är mest till för att hålla betessmittan nere.

I mycket sällsynta fall om hästen har väldigt mycket inhiberade larver kan en spontankläckning, s k larval cyathostomos, ske vilket kan vara livshotande.  Avmaskning av vuxna hästar rekommenderas inte under vinterhalvåret dels på grund av en viss risk för larval cyathostomos dels pga att det inte finns någon anledning att minska betessmittan under denna del av året.