Att tänka på vid kontroll efter avmaskning:

Störst behov av avmaskningskontroll föreligger efter behandling med ett pyrantelpreparat (Banminth, Embotape vet. (fd. Fyrantel) eller Nematel). Resistens mot denna substans har konstaterats hos lilla blodmasken, men den är inte utbredd i hela landet.

Det är rent allmänt fördelaktigt att kunna växla mellan de olika preparat vi har så i de fall pyrantel har effekt så bör det nyttjas. Din förskrivande veterinär hjälper dig att välja det läkemedel som passar bäst beroende på aktuell situation.

I dagsläget har ingen resistens mot makrocykliska laktoner (Ivomec, Noromectin, Bimectin, Eraquell eller Cydectin) konstaterats hos den lilla blodmasken, i Sverige. Resistens har däremot konstaterats i andra länder så vi kan anta att vi i framtiden kommer att ha en liknande situation även här i Sverige. Behandlingskontroll är indicerat i samband med import samt vid misstanke om att effekten av behandling inte varit tillfredställande.

För att kunna mäta reduktionen (minskningen) av äggutsöndring efter behandlingen i % så ska 0-provet tas i direkt anslutning till avmaskningen som det bara är möjligt. Detta innebär att Prov 1 tas, därefter behandlas hästen med valt preparat direkt när provsvaret kommit (förutsatt att analysen visar att behandling behövs) Prov 2 tas därefter 10-14 dagar (max 21 dagar) efter behandlingstillfället.

Reduktionen ska vara över 90% för att preparatet ska anses ha fullgod effekt.

Vill du kontrollera eventuell nyupptagen smitta på betet efter utförd avmaskning är det viktigt att ta hänsyn till preparatets ERP (Egg Reapperance Period), dvs hur lång tid efter avmaskning det tar innan det kommer nya ägg.

ERP FÖR OLIKA AVMASKNINGSMEDEL:

  • Pyrantel (Banminth, Embotape vet. (fd. Fyrantel), Nematel): ca 4 veckor
  • Ivermectin (Ivomec, Noromectin, Bimectin, Eraquell): ca 8 veckor
  • Moxidectin (Cydectin): ca 12 veckor

Vänta gärna ytterligare en vecka för att säkerställa att nya ägg hunnit utskiljas.

kollaeffekten har utgått från vårt sortiment.

Produkten togs tidigare fram för att uppmuntra till att ta uppföljande träckprov för att kontrollera effekten efter avmaskning och hade ett kraftigt reducerat pris. Tyvärr kan vi inte erbjuda det reducerade priset längre, därför är produkten borttagen. Analysen är den samma som ingår i produkten https://kollamasken.nu/butik/kollamasken-hast/  som vi nu istället rekommenderar att ni använder, även vid kontroll efter avmaskning.