Att tänka på vid kontroll efter avmaskning:

Om du avmaskat med Makrocykliska Laktoner (Ivomec, Noromectin, Bimectin, Eraquell eller Cydectin) finns det ingen anledning att göra någon efterkontroll, ingen resistens är än så länge påvisad i Sverige mot denna substans.

Om du däremot använt ett pyrantelpreparat (Banminth eller Fyrantel) kan det vara bra att kolla.

Provet ska då tas 10-14 dagar (max 21 dagar) efter sista avmaskningen. För att kunna mäta reduktionen i % ska 0-provet tas i direkt anslutning till avmaskningen (dvs prov tas och så snart svaret kommer avmaskas med det preparat man vill testa), sedan omprov efter 10-14 dagar (max 21 dagar).

Reduktionen ska vara mer än 90% på häst för att preparatet ska anses som verksamt

kollaeffektenDu kan beställa produkten ”kollaeffekten” för 140:- inkl moms och exp avg i vår webshop. På följesedeln ska journalnumret på prov taget före avmaskning anges. kollaeffekten kostar bara hälften av vad en kollamaskenlåda gör och är endast till för just effektkontroll och kan inte ersätta en kollamaskenlåda.

Vill du kontrollera eventuell nyupptagen smitta på betet efter utförd avmaskning är det viktigt att ta hänsyn till preparatets ERP (Egg Reapperance Period), dvs hur lång tid efter avmaskning det tar innan det kommer nya ägg.

ERP FÖR OLIKA AVMASKNINGSMEDEL:

  • Bensimidazol och Pyrantel (Axilur, Banminth, Fyrantel): 4 veckor
  • Ivermectin (Ivomec, Noromectin, Bimectin, Eraquell): 8 veckor
  • Moxidectin (Cydectin): 12 veckor

Vänta gärna ytterligare en vecka för att säkerställa att nya ägg hunnit utskiljas