Efter avmaskningen utvecklas succesivt de larver som är kvar i kroppen till nya maskar som avger ägg (egg reappearance period, ERP). Det tar mellan 4-12 veckor efter avmaskning, beroende på vilket avmaskningsmedel som använts, se tabell 1.

Hos den lilla blodmasken finns utbredd resistens mot fenbendazol samt påvisad resistens mot pyrantel. Hos spolmask finns utbredd resistens mot makrocykliska laktoner. På senare år har även resistens mot pyrantel påvisats hos 60 % av de undersökta gårdarna. Nyligen påträffades tre gårdar med bristande effekt även mot fenbendazol.
Detta innebär att vi har multiresistens bland små blodmaskar och spolmask i Sverige.

På grund av resistensläget rekommenderas regelbundna effektkontroller, helst årligen, genom att ta ett uppföljande träckprov på samtliga behandlade hästar 10-14 dagar efter avmaskning. Effektkontroll kan göras både på enskilda individer (t ex nyanlända hästar) och på en hel hästbesättning. Oftast ser man de första tecknen på resistenta parasiter hos unga individer, varför effektkontroll i denna åldersgrupp måste anses vara extra viktig. Det är också viktigt att genomföra effektkontroll efter avmaskning av nyanlända hästar innan de släpps ut i gräshagar.

För att bekräfta misstanke om att det förekommer resistenta parasiter på en gård behövs en mer noggrann metod, så kallad ”fecal egg count reduction test”, FECRT. Då ingår 6-8 hästar som utsöndrar minst 200 EPG. En uträkning baserad på träckprovsresultaten före och 10-14 dagar efter avmaskningen görs enligt en formel (tabell 2, blå rutan) för att undersöka eventuell resistens hos parasiterna. Olika avmaskningsmedel har olika förväntad effekt, se tabell 2.

I samband med import samt vid misstanke om att effekten av behandling inte varit tillfredställande är det extra viktigt att faktiskt kontrollera om behandlingen haft önskad effekt.

För att kunna mäta reduktionen (minskningen) av äggutsöndring efter behandlingen i % så ska 0-provet tas i direkt anslutning till avmaskningen som det bara är möjligt. Detta innebär att Prov 1 tas, därefter behandlas hästen med valt preparat direkt när provsvaret kommit (förutsatt att analysen visar att behandling behövs) Prov 2 tas därefter 10-14 dagar (max 21 dagar) efter behandlingstillfället.

kollaeffekten har utgått från vårt sortiment.

Produkten togs tidigare fram för att uppmuntra till att ta uppföljande träckprov för att kontrollera effekten efter avmaskning och hade ett kraftigt reducerat pris. Tyvärr kan vi inte erbjuda det reducerade priset längre, därför är produkten borttagen. Analysen är den samma som ingår i produkten https://kollamasken.nu/butik/kollamasken-hast/  som vi nu i stället rekommenderar att ni använder, även vid behandlingskontroll.

Referenser

För källa och ytterligare information hänvisar vi till “Riktlinjer för hantering av mag-tarmparasiter hos häst” som du hittar här. (Klickbar länk)