Kod 501
För den vanliga rutinkontrollen på den enskilda hästen. Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter. Ger ett EPG-tal (ägg per gram) som är avgörande för om avmaskning är nödvändig

Kod 500
Som ovan fast som samlingsprov på upp till 3 hästar.

Kod 504
Påvisar förekomst av bandmask. Behöver vanligtvis bara göras om man misstänker problem eller har symptom som skulle kunna tyda på bandmask.

Kod 503
Som ovan fast som samlingsprov på upp till 5 hästar.

Kod 502
Odling för att utesluta förekomst av stora blodmasken. Det går inte att skilja stora- och små blodmaskar åt i kod 500 eller 501. Om man får ett så lågt EPG-tal att man inte behöver avmaska är det extra viktigt att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmasken eftersom den är betydligt farligare än lilla blodmasken. Eftersom en häst med väldigt lågt EPG-tal ändå kan bära på stor blodmask har vi ett koncept, kollabetet,  för att kolla enbart odling som samlingsprov på hästar som ligger så lågt att de inte avmaskas. Detta blir en form av beteskontroll där man vid positivt fynd får gå vidare och utreda mer på individnivå alternativt avmaska hela betesgruppen. kollabetet är lämpligt att utföra under februari-mars för att kontrollera föregående betessäsongs eventuella smitta.

Odlingen görs alltid som samlingsprov om man har mer än en häst och om man inte begärt något annat.

Kod 505
Påvisar förekomst av lungmask. Vid hosta på importerade hästar och/eller hästar som går ihop med åsnor.

kollamasken

Använder du dig av kollamasken för häst ingår kod 501 och du kan välja bandmask (kod 504) och odling (kod 502) som tilläggsanalyser i kryssrutor på följesedeln.