Kod 501
Grundanalys, den vanliga rutinkontrollen på den enskilda hästen. Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter. Ger ett EPG-tal (ägg per gram) som är avgörande för att veta om avmaskning är nödvändig.

Kod 504
Bandmaskanalys, påvisar förekomst av bandmask. Behöver vanligtvis bara göras om man misstänker problem eller har symptom som skulle kunna tyda på bandmask.

Kod 503
Som 504 fast som samlingsprov på upp till 5 hästar.

Kod 502
Odling för att påvisa förekomst av stora blodmasken. Det går inte att skilja stora- och små blodmaskar åt i kod 501. Om man får ett så lågt EPG-tal att man inte behöver avmaska är det extra viktigt att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmasken eftersom den är betydligt farligare än lilla blodmasken. Eftersom en häst med väldigt lågt EPG-tal ändå kan bära på stor blodmask har vi ett koncept, kollamasken odling för 1 häst eller kollamasken samlingsodling för 2-5 hästar,  som gäller enbart odling.  Samlingsodling rekommenderas endast på hästar som stadigvarande delar hage. Odling görs som samlingsprov om man inte begärt något annat. Så var tydlig med att begära individuell odling om du vill ha det!

Kod 502S
Samlingsodling för att påvisa förekomst av stora blodmasken i grupp om max 5 hästar. Samlingsodling rekommenderas endast på hästar som stadigvarande delar hage. Odling görs som samlingsprov om man inte begärt något annat. Så var tydlig med att begära individuell odling (kod 502) om du vill ha det!

Kod 505
Påvisar förekomst av lungmask. Vid hosta på importerade hästar och/eller hästar som går ihop med åsnor.

kollamasken

Använder du dig av kollamasken för häst ingår kod 501 och du kan välja bandmask (kod 504) och odling (kod 502 eller 502S) som tilläggsanalyser i kryssrutor på följesedeln.