Kod 501
Grundanalys, den vanliga rutinkontrollen på den enskilda hästen. Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter. Ger ett EPG-tal (ägg per gram) som är avgörande för att veta om avmaskning är nödvändig.

Kod 524
PCR för påvisande av DNA från bandmask, kvalitativ analys.

Kod 502
Odling för att påvisa förekomst av stora blodmasken. Det går inte att skilja ägg från stora- respektive små blodmaskar åt i kod 501. Om man får ett så lågt EPG-tal att man inte behöver avmaska är det extra viktigt att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmasken eftersom den är betydligt  farligare än lilla blodmasken. Eftersom en häst med väldigt lågt EPG-tal ändå kan bära på stor blodmask har vi en produkt, kollamasken odling för 1 häst eller kollamasken samlingsodling för 2-5 hästar,  som inkluderar enbart odling.  Samlingsodling rekommenderas endast på hästar som stadigvarande delar hage. Var tydlig med att ange om du vill ha individuell eller samlingsodling.

Kod 502S
Samlingsodling för påvisande av förekomst av stor blodmask i grupp om max 5 hästar. Samlingsodling rekommenderas endast på hästar som stadigvarande delar hage. Var tydlig med att begära individuell odling (kod 502) om du vill ha det!

Kod 505
Påvisar förekomst av lungmask. Vid hosta på importerade hästar och/eller hästar som delar betesmark med åsnor.

kollamasken

Använder du dig av kollamasken för häst ingår kod 501 och du kan välja bandmask (kod 504) och/eller odling (kod 502 eller 502S) som tilläggsanalyser i kryssrutor på följesedeln.