hosthast

Vår rekommendation är att provta hästar på våren före betessläpp och på hösten vid betesbyte eller när det börjar bli kallt ute. Ett provsvar på hösten blir mer svårtolkat eftersom det inte visar nyupptagen smitta där parasiterna inte hunnit bli vuxna och därmed inte avger några ägg som kan hittas i ett träckprov. Generellt kan man säga att när man lärt sig var hästarna ligger parasitmässigt är höstens provtagning ändå ett kvitto på att allt står rätt till. Om hästarna provtagits kontinuerligt vår och höst ett antal gånger kan man hoppa över höstprovtagningen på hästar som alltid brukar ligga lågt.

Vad gäller odling för uteslutande av stor blodmask kan smitta som tagits upp denna betessäsong inte upptäckas förrän tidigast ca 6 månader efter upptagen smitta. Eftersom en häst med väldigt lågt EPG-tal ändå kan bära på stor blodmask har vi ett koncept, kollabetet,  för att kolla enbart odling som samlingsprov på hästar som ligger så lågt att de inte avmaskas efter betesperioden. Detta blir en form av beteskontroll där man vid positivt fynd får gå vidare och utreda mer på individnivå alternativt avmaska hela betesgruppen. Ett positivt svar gör att man måste vara försiktigt med betet och inte släppa unga, känsliga individer där innan det är fritt från stor blodmask. De individer som utskiljer ägg från stor blodmask har ju redan gått igenom det kritiska stadiet med vandrande larver i blodkärlen och därför är det viktigaste att skydda betet. kollabetet är bäst att utföra i februari/mars.

Vad gäller styngflugan och dess ägg och larver gäller följande: Det bästa om man ser gula ägg på hästens framben eller bringa är att försöka skrapa bort dom med ryktsten eller liknande. Mest besvär ger larverna när dom passerar hästens mun. När dom når magsäcken ställer dom inte till med så mycket skada utan sitter där till våren då dom kommer ut och utvecklas till flugor. Styngflugans ägg kan INTE upptäckas i ett träckprov eftersom det inte är hästens egen parasit och äggen sitter utanpå hästen synliga för blotta ögat.

PageLines- kollmaskenx1.jpgOm hästen behöver avmaskas pga andra parasiter, välj ett preparat som även tar styngflugelarver. Alla makrocykliska laktoner (Ivomec, Noromectin, Bimectin, Eraquell och Cydectin samt kombinationspreparat där något av dessa medel ingår) tar bort styngflugelarver. Om hästen inte har andra parasiter behöver den troligen inte avmaskas enbart för styngflugelarver.

OBS! Träckprover är i första hand för att övervaka friska hästar och hålla nere smittrycket ut på markerna. Om hästen behöver avmaskas eller inte beror inte enbart på EPG-talet utan måste läggas samman med hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar, tidigare provresultat och eventuellt andra faktorer.

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst. En häst som mår dåligt där veterinären misstänker parasiter kan ha låga värden på provet eftersom en del maskar endast påverkar hästen i tidig utveckling där de ännu inte urskiljer ägg.

Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos och därmed avgöra om hästen behöver avmaskas. Andra sätt är att mask hittas i träcken (dessa går att skicka in utan kostnad för arbetstämning till Vidilab) eller att hästen uppvisar symptom.

Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

kollamasken – det enklaste sättet

kollamasken för en eller flera hästar är det enklaste och tryggaste sättet att kontrollera parasitbördan hos dina djur. Vår veterinär hjälper dig sedan med eventuellt recept om behov finns. Du hittar kollamasken för 1, 4 och 10 hästar samt kollaeffekten i vår webshop. Beställ redan idag!