hosthast

Vår rekommendation är att provta hästar på våren före betessläpp och på hösten vid betesbyte eller när det börjar bli kallt ute. Ett provsvar på hösten blir mer svårtolkat eftersom det inte visar nyupptagen smitta där parasiterna inte hunnit bli vuxna och därmed inte avger några ägg som kan hittas i ett träckprov. Generellt kan man säga att när man lärt sig var hästarna ligger parasitmässigt är höstens provtagning ändå ett kvitto på att allt står rätt till. Om hästarna provtagits kontinuerligt vår och höst ett antal gånger kan man hoppa över höstprovtagningen på de hästar som alltid brukar ligga lågt.

Vad gäller odling för uteslutande av stor blodmask kan smitta som tagits upp denna betessäsong inte upptäckas förrän 5,5 – 7 månader efter upptagen smitta. Eftersom en häst med väldigt lågt EPG-tal ändå kan bära på stor blodmask har vi ett koncept, kollamasken odling för 1 häst samt kollamasken samlingsodling för 2-5 hästar,  för att kolla enbart odling på hästar som ligger så lågt att de inte avmaskas efter betesperioden. Detta blir en form av beteskontroll. Vid positivt fynd i en samlingsodling får man gå vidare och utreda mer på individnivå alternativt avmaska hela betesgruppen.

Vad gäller styngflugan och dess ägg och larver gäller följande: Det bästa att göra om man ser gula ägg på hästens framben eller bringa är att skrapa bort dom med ryktsten eller liknande. Mest besvär ger larverna när dom passerar hästens mun. När dom når magsäcken ställer dom inte till med så mycket skada utan sitter där till våren då dom kommer ut och utvecklas till nya flugor. Styngflugans ägg kan INTE upptäckas i ett träckprov eftersom det inte är hästens egen parasit utan äggen sitter utanpå hästen synliga för blotta ögat.

OBS! Träckprover är i första hand för att övervaka friska hästar och hålla nere smittrycket ut på markerna. Om hästen behöver avmaskas eller inte beror inte enbart på EPG-talet utan måste läggas samman med hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar, tidigare provresultat och eventuellt andra faktorer.

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst.

En häst som uppvisar symptom i tidig skede av en parasitinfektion kan ha en låg äggutsöndring, där gör behandlande veterinären en bedömning utifrån misstanke och kliniska parametrar.

Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos på den enskilda hästen, men även för att skapa sig en bild av parasitförekomsten i det stallet och på dess marker.  Informationen används för att lägga upp en parasitstrategi i form av betesvård samt eventuell behandling.

Vid fynd av mask hittas i träcken så kan dessa skickas in till oss på Vidilab för artbestämning, något vi gör kostnadsfritt.

Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

kollamasken – det enklaste sättet

kollamasken för en eller flera hästar är det enklaste och tryggaste sättet att kontrollera parasitbördan hos dina djur. Du hittar kollamasken för 1, 4 och 10 hästar i vår webshop. Beställ redan idag!