Fjolårsfölen skall avmaskas alternativt provtas I januari februari för att kontrollera eventuell spolmaskförekomst. Vuxna hästar mår normalt bäst av att slippa avmaskning under vinterhalvåret. Det beror på att en del blodmasklarver går i inhibition under vintern, dvs. de går i ide precis som björnen. För att parasiten ska kunna föröka sig måste parasitäggen få komma i omlopp i naturen. Vid minusgrader fryser äggen sönder vilket gör att maskarna inte ”vill” producera ägg i onödan. Detta innebär att det är en dålig tidpunkt att provta en vuxen häst eftersom man ändå avråder avmaskning vid denna tidpunkt. Man kan lugnt vänta tills det blivit ljusare och varmare ute så att provtagning och eventuell avmaskning görs så nära betessläpp som möjligt.

Träckprover är i första hand för att övervaka friska hästar och hålla nere smittrycket ut på markerna. Om hästen behöver avmaskas eller inte beror inte enbart på EPG-talet utan måste läggas samman med hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar, tidigare provresultat och eventuellt andra faktorer.

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst. En häst som mår dåligt där veterinären misstänker parasiter kan ha låga värden på provet eftersom en del maskar endast påverkar hästen i tidig utveckling där de ännu inte urskiljer ägg.

Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos och därmed avgöra om hästen behöver avmaskas. Andra sätt är att mask hittas i träcken (dessa går att skicka in utan kostnad för arbetstämning till Vidilab) eller att hästen uppvisar symptom.

Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

Om vi dödar de vuxna maskarna som finns i hästen verkar det som att de maskar som ligger i vila vaknar upp och försöker sno åt sig den del av kakan som deras nu döda anförvanter slogs om. Det kan leda till att hästen mår sämre än om den hade kvar ett mindre antal vinterslöa maskar i tarmen.

De expertveterinärer vi har kontakt med anser att det generellt inte finns någon anledning att avmaska vuxna hästar under vintern. Om hästen visar symtom på parasiter, ta prov och avmaska sedan om behov föreligger enligt rekommendationerna för det preparat du väljer.