Stora blodmaskens (Strongylus vulgaris) larver vandrar i de blodkärl som försörjer mage och tarm. Detta kan ställa till stora problem genom den inflammationen som uppstår kan leda till att bitar lossnar och fastnar som blodproppar. Om blodförsörjningen upphör helt i en vävnad så dör den. Detta är anledningen till att stora blodmasken är hästens farligaste parasit.

Det går inte att skilja små och stora blodmaskar åt på äggens utseende utan man får titta på larverna som kläcks ur äggen när man odlar provet. Odlingen består av att äggen förvaras varmt och fuktigt och när äggen kläckt och larverna krypit ut så samlas de upp och artbestäms i mikroskop.

OBS!

Det tar 5,5-7 månader för en stor blodmask att bli könsmogen och börja producera ägg. Så för att vi skall kunna hitta ägg i träcken bör det ha passerat minst 7 månader sedan hästen smittades/avmaskades. Tas provet tidigare än så finns det risk att vi får ett falskt negativt resultat. Dvs det kan finnas larver i hästen, men inga ägg i träcken.

Tidigare har man trott att stora blodmasken endast kunde påvisas när det är massförekomst av ägg i träcken. Vår erfarenhet efter att ha undersökt tusentals odlingar är att så inte är fallet. Vi konstaterar regelbundet stor blodmask även hos hästar som har en så låg äggutsöndring att vi inte detekterar dem i grundanalysen.

På grund av ny kunskap så har Vidilab ändrat sina rutiner gällande odling för uteslutande av stor blodmask, vi rekommenderar nu odling även på de hästar där “parasiter ej påvisats”. 

Om du som kund fyller i rutan att du vill ha en odling satt kommer odling att sättas oavsett EPG.

Odling medför en extra kostnad (se aktuell prislista) som faktureras i efterhand. Fakturan skickas per post när odlingen är satt. Ett preliminärsvar skickas alltid ut samma dag vi fått ditt prov till laboratoriet. Om odling är satt får du det slutgiltiga svaret efter två veckor, när odlingen är avläst. Svaren kan se ganska lika ut men på det första står det “Delrapport-slutgiltig rapport väntas” och på nästa svar står det “Slutgiltig rapport” och där är odlingsresultatet ifyllt.

Vår rekommendation är att hästar med låg EPG, som inte avmaskas på hösten analyseras avseende förekomst av stor blodmask på våren. Detta för att kunna upptäcka eventuell smitta finns på det betet hästarna gått på säsongen innan. Använd vår produkt kollamasken odling för 1 häst eller kollamasken samlingsodling för 2-5 hästar som finns att beställa i vår webshop kollamasken.nu. Väljer man en samlingsanalys så blir det en form av beteskontroll där man vid positivt fynd får gå vidare med individuella analyser.