Vad är resistens?

Resistens betyder nedsatt känslighet hos mikroorganismer, i vårt fall maskar, mot avmaskningsmedel. Det är alltså maskarna som blir resistenta, inte hästen. I varje maskfamilj kan det finnas individer som är okänsliga mot maskmedel och som överlever en avmaskning. Vid avmaskningar överlever de resistenta maskarna medan de andra maskarna dör. Till slut blir det övervikt av de okänsliga maskarna. Då har det uppstått resistens.

Bland små blodmaskar är resistens mot maskmedel av typen bensimidazoler (till exempel Axilur) utbredd världen över, inklusive Sverige. Även resistens mot pyrantel (Banminth, Fyrantel) förekommer i Sverige. Problemen är dock inte lika stora i Europa som i USA där man har fått stora problem med resistens till följd av att pyrantel ges i foder.

Resistens mot ivermektin/moxidektin (Ivomec, Noromectin, Bimectin, Eraquell, Cydectin) hos små blodmaskar förekommer i Europa men har ännu inte påvisats i Sverige. Stora blodmaskar har ännu inte utvecklat resistens mot något peparat. Hos spolmask är resistens mot ivermektin/moxidektin utbredd och effekten är ofta nära noll. Pyrantel och fenbendazol (Axilur) har däremot i regel god effekt mot spolmask.

 

En lärorik informationsfilm på ämnet framtagen av forskare vid Moredun, UK.

Utvecklingen av resistens i världen är oroande och eftersom nya substanser riktade mot hästparasiter inte kommer att finnas på marknaden inom de närmaste åren måste vi hushålla med de vi har.

Hur gör man för att motverka resistens?

kollaeffektenI en avhandling som presenterats vid SLU, Uppsala uppmanas hästägare att undvika avmaskning ”för säkerhets skull” och i stället ta fler träckprover och sköta betesmarker och rasthagar. I Danmark är sedan många år tillbaka samtliga avmaskningspreparat receptbelagda och från och med den 15 oktober 2007 gäller detta även i Sverige. Detta för att minska risken för resistens genom att bara ta till avmaskningsmedel när det verkligen behövs. Man får helt enkelt ta regelbundna träckprover. Viktigt är också att kontrollera att avmaskningsmedlet har fungerat framför allt om man använt pyrantelpreparat. Ett uppföljande prov ska då tas 10-14 dagar efter utförd avmaskning, kollamasken erbjuder produkten kollaeffekten för detta ändamål och den kan köpas i vår webshop. Observera att journalnummer från provet före avmaskning ska anges för att vi ska kunna räkna ut reduktionen av maskbördan. kollaeffekten kostar bara hälften av vad en kollamaskenlåda gör och är endast till för just effektkontroll och kan inte ersätta en kollamaskenlåda.

Praktiska tips för att motverka resistens:

  • Undvik onödiga avmaskningar, avmaska bara de hästar som har parasiter
  • Växel- och/eller sambeta med andra djurslag samt mocka hagarna
  • Ta träckprov för att avgöra om hästen behöver avmaskas
  • Dosera maskmedlet rätt, var noga med att inte underdosera