Bandmask

Hästens bandmask (Anoplocephala perfoliata) förekommer relativt frekvent. Det är dock sällsynt att vuxna, för övrigt friska hästar får problem av sin bandmaskinfektion. Vår laboratoriechef, Bitte Ljungström, genomförde en av världens största undersökningar på hästar 1992-93 i Linköping. Det visade sig att bandmasken fanns hos 65% av hästarna. Bitte ringde upp samtliga hästägare och trodde hon skulle få höra förskräckliga historier om hästar som inte mådde bra och som avlivats pga. bandmaskproblem. Men inte en enda häst hade avlivats av det skälet och heller inte uppvisat några som helst symtom oavsett hur många maskar som hittats. Av det kan man sluta sig till att bandmaskar finns, men att det normalt inte ställer till med några större problem. Detta gäller generellt. I enskilda fall är det mycket möjligt att en massiv bandmaskinfektion skulle kunna leda till symtom som dåligt hull, glanslös päls och koliksymtom framför allt på väldigt unga hästar.

Anledningen till att vi försöker tona ned betydelsen av bandmask utan att för den sakens skull förringa den, är att vissa veterinärer bedriver ett korståg mot bandmasken. De tar blodprov och om detta visar på någon förekomst förskriver de avmaskningsmedel till hela stallet. Den absolut senaste forskningsrapporten på området är skriven i Danmark och denna visar på att man hittills har överdiagnosticerat bandmask. Med detta menas att man har satt ett mycket lågt OD-värde (0,2) på förekomst som skulle innebära att behandling mot bandmask skulle vara nödvändig. Rapporten visar på att OD-värden runt 0,8 är en mer rimlig nivå för behandling. Samma studie visar också att med den förfinade träckprovtagningsmetod som bl.a. Vidilab använder, så hittas ägg då det finns så många bandmaskar att de skulle kunna ställa till med problem. Att avmaska ett helt stall för att någon individ vid något tillfälle haft en (troligen) mindre infektion av bandmask är inte något som de ledande parasitologerna rekommenderar.

En nyligen genomförd svensk studie som Vidilab varit med och delfinansierat visade att hästar som bär på bandmask (troligen i större mängd) löper större risk att få kolik. Därför är rådgivningen att avmaska med ett verksamt preparat vid konstaterad infektion.

Med detta vill vi säga att bandmaskinfektioner i låg nivå är i sig inget hot mot hästen, detta på generell nivå. På individnivå kan det vara ett problem om det blir en massiv infektion och om vi får in ett träckprov på labbet så hittar vi i dessa fall ägg och kan hjälpa till med avmaskningstips.