Koder för bandmaskanalys:

503 Bandmaskanalys, kvalitativ. Samlingsprov från upp till fem individer.

504 Bandmaskanalys, kvalitativ. Individuellt prov.

Vill man både ha en EPG-räkning och bandmaskanalys måste man alltså ange både kod 501 + 503 eller 504.

Bandmaskanalys är inte nödvändig rutinmässigt på vuxna, för övrigt friska, hästar som inte visar symtom (glanslös päls, svåra att få i hull eller återkommande kolikanfall av okänd orsak).

Läs mer om bandmasken under Maskfakta/Bandmask.

För uppdaterade priser, se prislistan.