Koder för bandmaskdiagnostik:

503 Bandmaskdiagnostik, kvalitativ. Samlingsprov från upp till fem individer

504 Bandmaskdiagnostik, kvalitativ. Individuella prover.

Vill man både ha en EPG-räkning och bandmaskdiagnostik måste man alltså ange både kod 500 eller 501 + 503 eller 504.

Bandmaskdiagnostik är inte nödvändig rutinmässigt på vuxna för övrigt friska hästar som inte visar symtom (glanslös päls, svåra att få i hull eller återkommande kolikanfall).

Läs mer om bandmaskens symtom mm under Maskfakta/Bandmask

Bandmaskdiagnostik görs med fördel som samlingsprov eftersom chansen att upptäcka bandmask i gruppen ökar då prov från fler individer ingår. EPG-räkning rekommenderas att göras som individprover.

För uppdaterade priser, se prislistan.