Provtagningsinstruktioner

Det är alltid du som tar provet som är ansvarig för att provet är representativt. Plocka gärna ut prov från flera balar för att få variation i partiet och slå därför ihop det till ett större prov så att det representerar hela partiet. Skaka INTE höet innan det läggs i påsen eller dra ut strån från en höbal som inte öppnats ordentligt. Mycket av näringen finns i bladen och skakas det eller dras bort innan provet skickas in så analyseras mest stjälk, det är då troligt att analysen visar ett sämre näringsvärde än vad det egentligen är i ditt foder.

Kom ihåg att det är MYCKET viktig att provet är klippt i lagom bitar, max 5 cm. Ej klippt prov debiteras med extra provberedningsavgift.

Delprov tas från 5–10 ställen i partiet, eller ur minst 3–5 balar. Bästa sättet att ta ut prov på balat hö är med höborr. Med höborr kan du borra minst en halv meter ner i höet och få ut prov utan att tappa bladmaterial. Löst hö tas lämpligen från varje lass vid inläggningen.

Ensilage/Hösilage

Vid provtagning i plansilo eller storbal är det lämpligast att använda borr. Om borr ej finns tillgänglig går det även bra att ta prover för hand, skär då prover från gaveln på fyrkantsbalar eller den runda sidan från rundbalar. Från plansilon bör det tas minst två prov med några meters mellanrum, eventuellt från flera ställen vid större silo. För att få ett så representativt prov som möjligt borra ända ner och samla materialet från de olika borrhålen. Vid låg åtgång av foder kan prover tas från öppnade balar, förvaras i frys tills prov har tagits från 3–5 balar. För att bibehålla god ensilagekvalitet är det viktigt att man rengör och håller god hygien där borrhålen ska göras. Likaså är det väsentligt att direkt efter borrning rengöra runt hålet och försegla det med lagningstejp.

Grönmassa

Gå i ett W över fältet och ta flera prover i fallfodersträngen på olika djup eller ta ett par representativa prover ur varje balvagn/kärra. Slå ihop proverna i en luftig ren påse, t.ex. en potatissäck. Blanda innehållet försiktig i en ren säck eller hink och plocka ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i medföljande provtagningspåse.

Packa ditt prov rätt

1. Samla ca 5 liter av materialet från de olika delproverna och blanda noga i ett rent kärl eller i en plastkasse. Vi behöver minst 2 liter (ca 200–300 g).

2. Om provet inte tas med borr, blanda delproverna och klipp lagom långa bitar max 5 cm så att allt får plats i medföljande blixtlåspåse. Pressa ut luften innan påsen försluts och platta ut påsen så att försändelsen går in i ett brevinkast.

3. Märk provet med lämplig information och fyll i följesedel med namn, adress, material, provtagningsdatum osv.

4. Lägg provpåsen och följesedeln i det förfrankerade emballaget. Har du inte möjlighet att posta på provtagningsdagen så förvara provet i frys.

5. Skicka provet lämpligast måndag eller tisdag för att undvika eventuella förseningar i postgången och för ett snabbt provsvar.