Som medlem i Gård & Djurhälsans fårprogram kan du enkelt och kostnadsfritt få provtagningsmaterial för träckprov utskickat. Kostnad för analyser faktureras i efterhand enligt gällande rabatter för medlemmar i Gård & Djurhälsan och Vidilabs prislista. För tilläggsanalyser får du 10% rabatt på Vidilabs ordinarie priser.

För information kring provtagning och rådgivning kontakta Gård & Djurhälsan på 0771-21 65 00.

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi ut material senast efterföljande vardag.

Ditt namn (obligatorisk)

SE-nummer (obligatorisk)

Epost

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Rekommendation för antal prov per betesgrupp

Antal djur i betesgruppen Antal djur som provtas
1-5 Ett prov per djur
6-70 6 individprov
71 - 100 9 individprov
101 - 130 12 individprov
131 - 160 15 individprov
161 - 190 18 individprov
>190 21 individprov

Kryssa i alternativ för att beställa provtagningsmaterial nedan:

och

1 svarskuvert2 svarskuvert3 svarskuvert4 svarskuvert