För Gård och Djurhälsans kunder.

Ditt namn (obligatorisk)

SE-nummer (obligatorisk)

Epost

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Alternativ 1. Antal betesgrupper som ska provtas (6 individer per grupp poolas till två samlingsprov).

Alternativ 2. Antal individprover (gäller prover som inte ska poolas exempelvis vid inköp av djur).