stromsholmrubrikRidskolan Strömsholm är en av tre riksanläggningar i Sverige med huvudsakligt syfte att bedriva verksamhet som utvecklar och gynnar i första hand svensk ridsport och ridskoleverksamhet men även övrig hästnäring.

Huvudämnena är ridkonst, häst och pedagogik. Kärnverksamheten är att bedriva utbildningsverksamhet med syfte att utbilda och utveckla ridlärare, tränare, elit- och sportryttare, hästskötare och hästar.Ridskolan Strömsholm är en skola med utbildningar från gymnasienivå till universitetsnivå.

Som ett led i vår framtidstro använder vi nu kollamasken för att bidra till att förhindra resistensutveckling.

Ridskolan Strömsholms hemsida