Elmia 1Gård&Djurhälsan har under flera år samarbetat med Vidilab för kvalificerad parasitologisk diagnostik. Våra djurhälsoveterinärer använder resultaten från analyserna som ett viktigt underlag i vår besättningsanpassade rådgivning.

– För Gård&Djurhälsan är det viktigt med snabb, högkvalitativ och kundfokuserad rådgivning. Här motsvarar Vidilab våra högt ställda krav på ett mycket bra sätt. Exempelvis får vi analyssvar redan dagen efter träckprovet skickats in. Ett analyssvar som vi sedan hjälper våra kunder att tolka på vår telefontid.

Kees de Jong
VD Gård&Djurhälsan

Gardochdjurhalsan – Fårhälsovården