Odling för påvisande av stora blodmasken.

Numera sätts odling för påvisande av stor blodmask även vid ”parasiter ej påvisas” om du beställt odling. Detta för att nya forskningsrön visat att även hästar med mycket låg äggutsöndring kan bära på stor blodmask. Detektionsgränsen på grundanalysen är 30 EPG, det betyder att hästar som utsöndrar mellan 0-29 EPG svaras ut som “Parasiter ej påvisade” och även hos dessa hittas larver från stor blodmask vid odling.

På äggens utseende går det inte att avgöra om det är stora eller lilla blodmasken utan provet måste stå i värmeskåp och kläckas till larver som bedöms i mikroskop. Ett preliminärt svar på mängden ägg (EPG) skickas ut direkt och slutsvaret skickas efter ca 2 veckor när odlingen är avläst.

Det tar 5,5-7 månader för en stor blodmask att bli könsmogen och börja producera ägg. För att vi skall kunna hitta ägg i träcken måste det alltså finnas könsmogna maskar i hästens tarm. Tas provet tidigare än så finns det risk att vi får ett falskt negativt resultat. Dvs det kan finnas larver i hästen, men inga ägg i träcken.

Faktureras i efterhand, för pris se www.vidilab.se

Bandmaskanalys

Rekommenderas alltid på våren för att fånga upp de hästar som annars kommer att sprida denna smitta på betet. Kan även tas andra tider på året och rekommenderas som en del av en utredning av återkommande koliksymtom.

Faktureras i efterhand, för pris se www.vidilab.se

Lungmaskanalys

Lungmask (Dictocaulus arnfieldi) är egentligen inte hästens, utan åsnans parasit. De ytterst få gånger vi hittar den hos hästar är det när de haft nära kontakt med åsnor. Åsnor blir själva inte särskilt sjuka av sin lungmask utan kan bära på den utan att det märks så mycket.
Drabbade hästar får problem från luftvägarna såsom hosta, näsflöde (de snorar), de kan få problem med andningen, ökad hjärtfrekvens, tappa i vikt mm.
Har du några av dessa symptom hos någon av dina hästar så skall du ringa veterinär som får göra en undersökning/utredning. Det finns många andra sjukdomar som är betydligt vanligare än lungmask som ger samma symptom.
Träckprov är inte ett säkert sätt att ställa diagnosen på en häst eftersom maskarna inte, med säkerhet, uppnår könsmognad i fel värddjur och då blir det heller inga ägg/larver i träcken. Vill man släppa in hästar till åsnor eller nyttja en hage där det tidigare gått åsnor så kan det därför vara klokt att provta åsnorna innan för att på så sätt förhindra att hästarna smittas.

Faktureras i efterhand, för pris se www.vidilab.se

Springmaskanalys

Kan vara aktuellt i de fall när hästen kliar sig onormalt mycket där bak. Klåda kan ju uppstå av flera olika orsaker och springmask är en av dessa.  Springmaskägg kan upptäckas vid ett så kallat tejpprov, som är en tilläggsanalys som utförs mot extra kostnad. Läs om provtagningsförfarandet på www.vidilab.se under springmask.

OBS! Ange på följesedeln om du skickat med ett tejpprov i lådan!