Vill du lära dig mer om hur du tolkar din grovfoderanalys?

Rätt utfodring är en central del för våra hästars välmående. Hästar är gräsätande djur, vilket gör att de mår bra av en större andel grovfoder i deras foderstat. För att din häst ska få de bästa förutsättningarna från sitt foder är det viktigt att grovfodret är av den kvalitén som matchar deras behov.

Vi på Vidilab bjuder in till ett seminarie där husdjursagronomstudenten Xenia kommer att berätta mer om hur ni ska kunna tolka en grovfoderanalys!

När?
Den 29:e maj, kl 19-20

Seminariumet är kostnadsfritt och du registrerar dig här: 
https://events.teams.microsoft.com/event/d158c653-38a8-45f5-b5c7-d59d06cdc9b5@29779808-f34d-454f-8b3e-b4c60df4bb25