Det är en orolig tid i världen och de nödvändiga åtgärder som just nu genomförs i samhället påverkar även oss som arbetar med kollamasken på Vidilab.

Vi strävar alltid efter att leverera säker diagnostik med din och ditt djurs trygghet i första rummet och vill därför informera dig om det rådande läget och de åtgärder som genomförs hos oss:

  • Vi har tagit fram en intern policy i överensstämmelse med de riktlinjer som kommer från myndigheterna.
  • Vi har höjt den redan höga smittskyddsnivån. Tidigare forskning på SARS, ett virus som är besläktat med det nya coronaviruset, visade att viruset under begränsad tid kan överleva på ytor och under vissa förutsättningar. Vi har därför ändrat våra rutiner så att inga kollamaskenlådor lämnar vårt lager innan de stått minst 72 timmar i karantän, i majoriteten av fallen har de stått i flera veckor. Vi packar kontinuerligt under vintern och det är primärt dessa lådor som levereras ut nu. Vi följer rådande hygienriktlinjer och använder handskar vid packning av material. Allt detta för att minimera risken för eventuell smitta på material som lämnar vårt lager.
  • Vid uppackning av material från kund råder också hygienriktlinjerna och även här använder vi oss av skyddshandskar.
  • Vi har inga bekräftade fall av COVID19 bland personalen. Vi har likt många andra haft personalbortfall på grund av sporadiska förkylningssymtom och vård av barn. Detta har ännu inte lett till några driftstörningar, men vi hoppas på förståelse att vi vid ett än mer ansträngt smittoläge i samhället framöver kan få svårt att hålla vårt normala tempo. Vi har extra personal på väg in och om inte COVID19 tar en otäck vändning i Sverige bedömer vi just nu inte att risken för stora störningar är hög.
  • Om du har frågor till oss så använd gärna e-post, helst provsvar@vidilab.se. Vi besvarar telefonen som vanligt men det kan vara telefonkö vilket vi beklagar. 

Ni som är kunder hos oss har redan förstått vikten i att kontrollera smittspridningen och det nya Coronaviruset har skapat en allmän förståelse för detta.

Vårsäsongen har börjat och vi får in allt fler försändelser varje vecka. Vi tycker att detta är den mest spännande och utmanande perioden under året. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med de prover du sänder in.