Bandmask (Anoplocephala perfoliata) är den bandmasken som är vanligast på häst, både i Sverige och i övriga världen.

Som ett led i vårt förbättringsarbete har Vidilab utvecklat en PCR-baserad metod som påvisar förekomst av DNA från bandmask (A. perfoliata).

Metoden kommer att från och med 11 december 2023 ersätta den tidigare metoden där man påvisar ägg morfologiskt (utseendemässigt).

Analyssvar med PCR-metoden erhålls 2-5 arbetsdagar efter det att provet ankommit till laboratoriet.