PCR-metoden ersätter odling vid analys av både bandmask och stor blodmask

Från och med måndag 8 april kommer PCR-metoden ersätta odling av stor blodmask vid beställning av analys för påvisande av stor blodmask och bandmask i samma prov. 

Om du sedan tidigare har köpt en låda med bandmaskanalys och odling för stor blodmask så kommer vi genomföra båda analyserna med PCR-metoden. Du som kund behöver inte göra någonting, vi sköter allt och det kostar ingenting extra. 

Vid enbart beställning av grundanalys & tilläggsanalys odling för stor blodmask, så kommer vi fortfarande genomföra odling.

Det är endast på de träckprover där analys för både bandmask och stor blodmask efterfrågas, som vi kommer byta ut metoden odling mot PCR. 

PCR-metoden gör att vi kan skicka ut analyssvar inom 3-5 arbetsdagar, medan odlingen tar 7-14 dagar. PCR-metoden är både snabbare och ger ett ännu mer säkert resultat, eftersom det endast behöver finnas en liten mängd DNA från stor blodmask-äggen i hästen träck. 

Den här förändringen gör vi för att kunna stärka våra flöden på laboratoriet och gör att du som kund får ett snabbare svar, det blir bättre för alla!

Har du frågor är du välkommen att kontakta info@vidilab.se alternativt vår rådgivande veterinär Pia Svedberg genom pia.svedberg@vidilab.se.

Bandmaskanalys och PCR för stor blodmask ersätter tidigare produkt Bandmaskanalys och odling för stor blodmask.

PCR vs. Odling – vad är skillnaden?

Påvisande av stor blodmask (S. vulgaris)
Tilläggsanalys krävs för att kunna skilja mellan små och storablodmaskar. Alla de olika blodmaskarna som kan infektera en häst lägger likadana ägg, de kan därför inte skiljas åt genom att studeras i ett mikroskop vid en äggräkning i grundanalysen. Vidilab erbjuder två olika analyser för att kunna påvisa förekomst av stor blodmask.

PCR:
PCR-analys och är en molekylärbiologisk metod som innebär att Vidilab kan påvisa DNA från parasiter i träckprov.

PCR-tekniken är en mycket känslig och specifik detektionsmetodik eftersom den endast kräver en liten mängd parasit-DNA i träckprovet för ett positivt resultat.  PCR-analysen detekterar endast DNA från stor blodmask, S. vulgaris.

Svarstiden för PCR-analysen är 2-5 arbetsdagar, men generellt erhålls svar redan inom 2-3 arbetsdagar.

Odling:
Den traditionella metoden är odling av träcken då äggen kläcks till larver. Larverna studeras i mikroskop och kan därigenom skiljas åt. Påvisas larver från den stora blodmasken, S. vulgaris, så svaras det ut ett positivt resultat. Det tar lite tid för äggen att kläckas vilket ger en svarstid på 7-14 dagar.