Vidilab är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium inriktat framför allt på parasitologisk träckprovsdiagnostik på alla djurslag, från sengångare till kamel. Under vår högsäsong som infaller april-juni varje år då många djur provtas före betessäsongen anställer vi väldigt mycket personal. Då posten styr dagens verksamhet bestäms arbetstiden utefter provingången, vissa dagar mer, vissa mindre.

Vi behöver folk i två olika kategorier:

Prepareringspersonal: Du utför enkla moment för att förbereda prover för avläsning. Kraven är noggrannhet, samarbetsförmåga och stresstålighet.

Inregistreringspersonal: Du registrerar prover i vårt labbdatasystem. Kraven är stor datorvana, noggrannhet och stresstålighet.

Är du intresserad av att jobba hos oss denna period, maila din intresseanmälan och ditt CV till personal@vidilab.se. Vi kontaktar dig och berättar mer om vad jobbet innebär.

Välkommen att maila oss!